Een religieuze orde die werd opgericht door een Nobelprijswinnares voor de vrede zal wel een kalm en vriendelijk oord zijn. Toch?

Over de doden niets dan goeds, en over heilige doden die hun leven in dienst stelden van de verschoppelingen der aarde al helemaal niet. Maar luister naar de podcast The Turning: The Sisters Who Left, en je blik op Moeder Teresa en haar orde van Missionarissen van Naastenliefde zal nooit meer hetzelfde zijn.

The Turning is een geweldige podcast over een geweldig onderwerp: voormalige Zusters van Naastenliefde doen een bijbeltje open over het leven onder het juk van Moeder Teresa. En geloof het of niet, maar het begrip juk is nog een understatement: niet alleen doe je als intredende Zuster afstand van alle aardse genoegens, je snijdt ook de banden met je familie zo goed als door en leidt voortaan een leven waarin geen enkele ruimte is voor vriendschap of affectie. In de praktijk betekent dit: sporadisch douchen (altijd koud), beschimmeld brood met beschimmelde kaas eten, eens in de tien jaar op familiebezoek, geen onnodige gesprekken met medezusters en niemand aanraken tenzij het echt niet anders kan.

Wat wel mag: doorwerken als je dankzij een pan kokend water bedekt bent met brandwonden, jezelf elke avond kastijden met een riem en stervende stumpers nog snel bekeren opdat ze niet in de hel terechtkomen.

Presentator Erika Lantz weet de uitgetreden Zusters nog veel meer opzienbarends te ontlokken. Lantz, die Engelse literatuur studeerde aan Yale en onder meer bijdragen maakte voor Snap Judgment en NPR’s All Things Considered, zat op een katholieke school en was gefascineerd door de nonnen die voor de klas stonden.  

Haar podcast baseerde ze op het boek An Unquenchable Thirst dat Mary Johnson schreef over de twintig jaar die ze doorbracht in de sektarische orde van Moeder Teresa. Johnson was een naïeve negentienjarige toen ze intrad en had geen idee waar ze aan begon. Haar verhaal is de leidraad van The Turning, maar Lantz heeft daarnaast ook andere ex-Zusters voor haar microfoon gekregen. De een is uitgesproken in haar weerzin tegen Moeder Teresa, de ander spreekt nog altijd vol eerbied over ‘Mother’. Al even interessant zijn de stemmen van uitgesproken critici, onder wie aartsatheïst Christopher Hitchens, die de heilige Teresa in zijn documentaire Hell’s Angel met duivels genoegen door de gehaktmolen draaide.

Een veelstemmig koor dus, dat hier aan het woord komt. Lantz zelf is een uitermate prettige en bescheiden verteller: betrokken maar scherp, en wars van sensatiezucht. Dankzij haar is The Turning nu al een van de beste podcasts die je in 2021 zult horen.

The Turning 

The Turning is te beluisteren via alle postcastplatforms.

de podcastgids in je mailbox?