‘In pursuit of the we’ (het streven naar een wij) is het thema van het Holland Festival 2020. Doel is om met Holland Festival online programma 2.0-2.0 de essentie van het festival niet verloren te laten gaan: het streven naar een wij, juist nu.