In de persoonlijke documentaire Al wat je ziet (All You See), de openingsfilm van IDFA 2022, onderzoekt de Nederlands-Iraanse regisseur Niki Padidar wat het betekent als je altijd maar als anders, als een buitenstaander wordt gezien.

Wat doet het met je als je van de ene op de andere dag niet meer wordt gezien, maar wel bekeken, omdat je ergens nieuw bent? Dat willekeurige mensen je op straat aanspreken, met teksten als: kun je fietsen? Woonden jullie daar in een hut? Wat spreek je goed Nederlands! Weet je hoe de deurbel werkt? Jij bent zo exotisch, waar kom jij vandaar?

De meeslepende IDFA-openingsfilm Al wat je ziet (All You See) biedt de kijker inzicht, zonder belerend te zijn. Maar confronterend en pijnlijk is deze documentaire wel. Want hoe kijken wij naar elkaar en wat zien we dan eigenlijk? Zien we niet vooral onze eigen projecties?

Gezellig meedoen

In de film wisselt regisseur Niki Padidar (interview)scènes met een meisje, een tiener en een vrouw af met poëtische shots, die een bevreemdende uitwerking op de kijker hebben. Een andere manier om de blik te verruimen is dat de maker bewust de namen van de drie vrouwelijke hoofdpersonen en hun achtergrond achterwege laat. Zij delen met maker en kijker hoe het voelt om hun wereld te moeten verlaten en vanaf dan terecht te komen op een plek waar ze niet meer gezien worden voor wie ze zijn (kleutermeisje: ‘Ik wil terug’). Hoe het voelt om daarmee om te gaan (tiener: ‘Hoe maak ik snel vrienden?’), en om terug te blikken op een decennialang verblijf hier in Nederland (vrouw: ‘Bij elke ontmoeting doe je weer een nieuwe auditie’).

‘De rek om joviaal op de opmerking “Wat spreekt u goed Nederlands” te reageren, is eruit’

Niki Padidar

De hoofdpersonen in Al wat je ziet geven uiting aan een bepaalde fase in hun ontwikkeling die Padidar met hen deelt of heeft gedeeld. ‘In het begin zit je vast,’ aldus Padidar, die op haar zevende Iran verliet en in Nederland belandde. ‘Ik kwam van een veilige, warme wereld en ging naar een kille flat in een grijze buurt. Je leven gaat door, maar niks klopt meer. Er ontbreken ineens allerlei elementen in je leven. En tegelijkertijd worden er juist bepaalde elementen toegevoegd, zoals de classificatie “allochtoon” of “vluchteling”. Vervolgens ga je, zoals de meisjes uit de film, heel hard je best doen om “gezellig mee te doen,” om “niet te zeuren”. Om alsmaar antwoord te geven op al dan niet goedbedoelde vragen. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je het niet meer wil uitleggen. De rek om joviaal op de opmerking “Wat spreekt u goed Nederlands” te reageren, is eruit. Als ik ervoor in de stemming ben, zeg ik tegenwoordig “U ook”.’

Lievelingskleur

‘Het recht om ongepaste vragen te stellen is een mechanisme dat overigens doorwerkt op andere minderheden,’ zegt Padidar. Laatst vroeg iemand op een feestje aan een homoseksuele vriend van mij: “Ben jij het mannetje of het vrouwtjein de relatie?”. Het zit ’m  in kleine dingen. Voor mijn werk wordt regelmatig een stuk van mijn biografie overgenomen. Die begint zo: Niki is een Nederlandse/Iraanse regisseur en schrijft in de derde persoon omdat dat zo hoort op websites. Haar lievelingskleur is geel. Ze houdt van rare onaangepaste mensen. Ontelbare keren heeft iemand vervolgens de tekst aangepast door “lievelingskleur geel” eruit te wippen en te vervangen door “maker gevlucht uit Iran voor de oorlog”. Terwijl ik al vijfendertig jaar in Nederland woon. Die aanpassing is niet met mij overlegd en bovendien niet relevant. Ik vind dit mechanisme – waar ook iets pervers in schuilt, omdat het voelt alsof er gedweept wordt met het vermogen om samen te werken met vluchtelingen – pijnlijk, omdat anderen bepalen hoe jij gedefinieerd moet worden.’

‘Vooroordelen en racisme zijn wijdverbreid en zitten in iedereen,’ zegt de regisseur. ‘Ook in mij. Maar dat betekent niet dat er niet een proces aan ten grondslag ligt dat wel degelijk kwalijk is. Bijvoorbeeld, “Wat spreek jij goed Nederlands” is niet complimenteus. Eigenlijk zegt die persoon: “Ik zag jou staan en dacht dat je wel slecht Nederlands zou spreken. Maar warempel, je spreekt gewoon algemeen beschaafd Nederlands!” In essentie is de uitspraak dus denigrerend. We willen allemaal doen alsof wij geen deel uit maken van het proces van (onbedoelde) discriminatie en vooroordelen. Dat een ander dit doet, en niet wijzelf. Ik ben benieuwd of mensen als ze deze film gezien hebben ook reflecteren op hun eigen rol binnen het geheel.’

Al wat je ziet

zaterdag 18 november 2023

NPO 2 Extra 20.30