Oproep aan nieuwe filmmakers voor One Night Stands 2009

One Night Stand wordt vanaf heden een jaarlijks project

De NPS, VARA, VPRO, het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties,
het Nederlands Fonds voor de Film en het CoBO Fonds maken zich sterk voor de ontwikkeling van filmtalent en organiseren voor de vierde keer ONE NIGHT STAND, een dramareeks voor ‘nieuwe makers’.

Voor wie?

One Night Stand richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel meer als minder ervaren schrijvers. Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan. Van scenaristen moet tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd.

Regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. Regisseurs kunnen zich bij voorkeur in teamverband met een scenarioschrijver aanmelden met een filmplan. Daarnaast kunnen scenarioschrijvers afzonderlijke plannen indienen, zonder regisseur. Drie filmproducenten zullen de films in coproductie met de omroepen ontwikkelen en produceren.

 

De aanmelding

De aanmelding bestaat uit:

· Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s. Het plan dient geschikt te zijn voor een televisiefilm van 40 minuten onder de noemer ONE NIGHT STAND, te realiseren voor een productiebudget van maximaal € 229.000 per film.
· Een korte visie op regie om een beeld te geven van persoonlijke stijl.
· Een curriculum vitae.
· Eerder gerealiseerd werk (dvd/vhs) indien beschikbaar.
· De teams dienen na selectie volledig beschikbaar te zijn in de periode september 2008-maart 2009 voor de ontwikkeling van treatments en scenario’s.

Meer informatie over de selectieprocedure en de voorwaarden waaronder de films ontwikkeld en geproduceerd worden, is te vinden op: www.nps.nl; www.vara.nl; www.vpro.nl en www. stimuleringsfonds.nl.

Voorstellen kunnen tot en met maandag 25 augustus 2008 om 17:00 uur in 10-voud worden ingediend bij de afdeling Drama van de NPS, Sumatralaan 49, 1217 GP Hilversum (Postbus 29000, 1202 MA Hilversum).

De films uit de eerste en tweede serie zijn te bekijken via www.cinema.nl/kortefilm

De derde serie gaat op het Nederlands Film Festival 2008 in première.

Omdat de Nieuwe Lola’s van de VPRO opgaan in deze gezamenlijke reeks, wordt One Night Stand vanaf heden een jaarlijks project.

De opzet is een toegankelijke serie van hoge filmische kwaliteit, bestaande uit 9 films van 40 minuten. De verhalen zijn geworteld in de hedendaagse, multiculturele samenleving. De films zullen in het najaar van 2009 op televisie worden uitgezonden en krijgen voor die tijd mogelijk een roulatie in de bioscoop.