VPRO Gids 8

25 februari t/m 3 maart
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Samen duurzaam?

Hoewel ik begrip en bewondering heb voor het streven van sommige mensen om zich met hart en ziel in te zetten voor het het welzijn van hun gemeente teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de energiecrisis, de milieuvervuiling en de almacht van grote multinationals, vraag ik me af in hoeverre ze hiermee het gewenste effect zullen bereiken (‘Samen voor ons allen’). Op de allereerste plaats begint een schoner milieu niet bij jezelf, zoals Jaap Tielbeke in zijn studie naar de oorzaken van de klimaatcrisis overtuigend heeft aangetoond. We staren ons blind op persoonlijke gedragsverandering, terwijl echte verandering begint bij de politiek. Niet van onderop dus, maar van bovenaf. Bovendien zie ik in de vele plaatselijke initiatieven die de laatste tijd van de grond  komen een groot gevaar, namelijk dat de maatschappij uiteen dreigt te vallen in talloze kleine zelfvoorzienende gemeenschappen die elk hun eigen boontjes doppen. Lokaal protectionisme, dat zich moeilijk laat rijmen met het principe van Europese en internationale solidariteit.

ALBERT KORT, KAPELLE

Neanderthaler

In het interview met Niek Barendsen naar aanleiding van de serie Welkom in... de prehistorie suggereert hij dat de aanwezigheid van neanderthaler-DNA in ons genoom het gevolg is van ‘een klassiek Romeo-en-Julia-verhaal’. Gezien de gewelddadige geschiedenis van zowel homo sapiens als neanderthaler is het echter minstens even waarschijnlijk, zo niet waarschijnlijker, dat dit het gevolg is van verkrachting. Je kunt je een situatie voorstellen waarin een vrouwelijke homo sapiens is verkracht door een mannelijke neanderthaler, waarna ze weer door haar stam is opgenomen. Het gemengde kind kan vervolgens in deze omgeving zijn grootgebracht. Het spreekt misschien minder tot de verbeelding dan het Romeo-en-Julia-archetype, maar dit is wel het realistischere scenario.

PETER JAMIN, UTRECHT

Euthanasie

In VPRO Gids #6 is een artikel opgenomen over de documentaire Slotakkoord. In dit stuk wordt gesproken over euthanasie ‘plegen’. Het kan geen kwaad hier weer eens te zeggen dat euthanasie niet wordt gepleegd, maar verricht. Een moord wordt gepleegd, euthanasie wordt verricht. Euthanasie is een handeling die in samenspraak met de patiënt wordt uitgevoerd. Dat klinkt toch een stuk vriendelijker.

RIET VAN SCHIE

Tuttig

Misschien moeten we af van het woord ‘tuttig’, dat wordt gebruikt in het artikel over Klaas Rommelaere, wanneer het over oude ambachten als borduren gaat – zeker als die geassocieerd worden met vrouwen. Keramiek, houtbewerken en weven worden toch ook niet als tuttig bestempeld?

FIETEKE LEENES, AMSTERDAM

The Makanai

Wat heb ik genoten van de door Alex Mazereeuw aangeprezen dramaserie The Makanai: Cooking for the Maiko House, die momenteel bij Netflix te zien is (‘Spijs tot nadenken’). Je wordt als kijker meegezogen in een sfeer die het toppunt van bescheidenheid en integriteit uitstraalt en tegelijkertijd de levendigheid en de vrolijkheid laat zien van een geishahuis. Ik ben heel stil en blij geworden van de negen bijzondere afleveringen en ga zeker op zoek naar wat regisseur Hirokazu Kore-Eda nog meer gemaakt heeft.

MIENEKE DEN HAAN, BERGSCHENHOEK

Naschrift

 

De twee makelaars in het verhaal ‘Droomhuis aan de Costa’ (VPRO Gids #5) die worden aangeduid als ‘de twee jongens uit Benidorm’ hebben bij de redactie aangegeven zich niet te herkennen in de geuite beschuldiging aan hun adres. De redactie heeft besloten de online versie van dit artikel aan te passen.