VPRO Gids 34

20 augustus t/m 2 september
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Sandra Phlippen

Wat lijkt me het frustrerend voor een zomergast als je niet beoordeeld wordt op wat je hebt gezegd, maar op basis van je maatschappelijke positie. Sandra Phlippen (Zomergasten, 31 juli jl.) gunde ons eerst een kijkje in haar belevingswereld om daarna een heldere uiteenzetting te geven over de belangrijkste uitdagingen van onze samenleving. We staan voor een bijna onmogelijke opgave omdat de kracht van het kapitalisme, die ze nadrukkelijk benoemde (streven naar vooruitgang, meer willen hebben), ons daarbij juist in de weg gaat zitten. Een veelgehoorde reactie in de media was vervolgens: jij hebt makkelijk praten, want jij hebt genoeg. Dit is een onterechte diskwalificatie: kun je hier alleen over meepraten als je een laag inkomen hebt? Nederlanders hebben weinig reden tot klagen, afgezien van de echte kansarmen. Het is juist onnadenkend consumeren dat tot grote problemen leidt. En weten wij iets over het consumptiegedrag van de zomergast? Dank voor de genomen moeite om voor een groter publiek inzichtelijk te maken wat mogelijke oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn.

 

L. HENDRIKSEN, ARNHEM

Sandra Phlippen (2)

We hebben met veel plezier naar Sandra Phlippen gekeken. Ik hoop van harte dat haar strijd tegen de klimaatcrisis succes heeft. Alleen jammer dat er een onjuist fragment uit Het verhaal van Nederland werd uitgezonden over het kustgebied van Nederland vanaf de derde eeuw. Hierin wordt alles verhaspeld wat bekend is over landschapsontwikkeling en de bewoning van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdengebied, waardoor het een klap in het gezicht is van wetenschappers (zoals ik) die zich hiermee bezighouden. Om bij het klimaat te blijven: er was destijds geen sterke zeespiegelstijging en ons land liep niet voor de helft onder water. De vroeg- en laatmiddeleeuwse kleine ijstijden die Phlippen noemt gingen ook niet gepaard met een sterke zeespiegelstijging. Dat hoort bij opwarming.

ANNET NIEUWHOF, DE PUNT

Sekszusjes

Ik ben een zestigplusser en klim zelden in de pen, maar nu wil ik toch even uiting geven aan mijn verbazing. De openhartige en verfrissende serie Naakt voor de klas met de Sekszusjes – voor en over jongeren – werd op dinsdagavond uitgezonden met het kinderslot erop. Ik vraag me af of dit een gevolg is van een puriteins christelijke censuurpolitiek en een overdreven hang naar politieke correctheid. Schiet men het beoogde doel zo niet enigszins voorbij? Of is men bang bepaalde bevolkingsgroepen voor het hoofd te stoten?

FRANK BERGMANS, NIJMEGEN

Etappekaartje (2)

Prachtig, die kleurrijke miniroutekaartjes tijdens de Tour de France in mijn VPRO Gids. Handig, overzichtelijk en praktisch: ditmaal geen paginagrote routekaart uit de krant op mijn kamerdeur geplakt, maar een keurig ‘meeneemexemplaartje’. Inmiddels hebben we ook, of eindelijk, de Tour de France Femmes, maar tot mijn stomme verbazing constateerde ik dat het routekaartje daarvan ontbrak in de gids. Pourquoi? Wat mij betreft wordt de gids gediskwalificeerd en gaat hij voor een week de bezemwagen in. Foei!

JOHN STOKER, HUIZEN

Herstel

In VPRO Gids #32-33 staat dat op p. 12zomergast Derk Sauer eigenaar is geweest van NRC (NRC Media) . Dit klopt echter niet. Sauer was tussen 2010 en 2015 wel minderheidsaandeelhouder en president-commissaris van NRC.