VPRO Gids 16

16 april t/m 22 april
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Rectificatie

Bij de Grote Literaire Boekenweekquiz in gids #15 zijn tot onze spijt bij drie vragen de bijbehorende afbeeldingen weggevallen. Hieronder de juiste vragen, mét plaatjes. Onze excuses aan alle puzzelaars, en vooral quizmaker Nicolien Mizee. De hele correcte quiz is ook te maken via vprogids.nl/boekenquiz. Ter compensatie verlengen we de inzendtermijn tot 1 mei.

22. De levensgezel van deze dichteres was:
a. A.H. Nijhoff
b. Vasalis
c. Marie van der Zeyde

26. Welke titel staat op dit boek uit de eerste helft van de jaren zestig?
a. Ik Jan Cremer
b. Turks Fruit
c. Tjeempie! of Liesje in luiletterland

28. In de beroemdste, meermalen verfilmde roman van deze schrijver, wordt de hoofdpersoon eerst verliefd op een jonge student en daarna op diens zuster. Volgens de schrijver ging het boek in de eerste plaats over:
a. de goddelijke genade 
b. platonische liefde
c. de liefde voor het vooroorlogse Engeland

Verzetsvrouwen

Mooi artikel over de heldhaftige rol van Truus van Lier (VPRO Gids #15, p 16). Inderdaad blijft de rol van verzetsvrouwen onder de maat, ook in het artikel over Van Lier. Ik mis bij de namen van opgespoorde vrouwen Jacoba van Tongeren, niet alleen verzetsvrouw maar zelfs leidster van een hele verzetsgroep rond Amsterdam, de Groep 2000. Mijn vader maakte er deel van uit. Hoewel in die tijd gedacht werd dat een vrouw zo'n rol nooit goed kon uitvoeren bewees zij het tegendeel. Vorig jaar werd, eindelijk, een standbeeld voor haar opgericht in Amsterdam en later ontving zij postuum de Yad Vashem Onderscheiding.

Ere wie ere toekomt.

HEIN VAN DER HULST, NIJMEGEN