VPRO Gids 44

30 oktober t/m 5 november
Pagina 20 - ‘Uit de lucht gegrepen?’
papier
20

Uit de lucht gegrepen?

Hans van Wetering

Sinds we weten dat de Amerikaanse overheid al jaren onderzoek doet naar ufo’s worden ‘onverklaarbare’ waarnemingen iets serieuzer genomen. ‘Het gonst, het taboe wordt langzamerhand een beetje doorbroken.’

Wie in ufo’s gelooft, is hopeloos van het padje en ziet ze vliegen, dat spreekt voor zich. Zo was het althans, want sinds een paar jaar is het toch iets minder gemakkelijk geworden om ufo’s direct af te serveren als voer voor gekkies. Directe aanleiding: een artikel in The New York Times in 2017 waarin werd onthuld dat het Pentagon tussen 2007 en 2012 een geheim onderzoeksprogramma had lopen, het Advanced Aerospace Threat Identification Program (aatip). De informatie kwam van het voormalige hoofd van het programma, die vond dat er meer openheid moest komen. Tegelijk met het artikel werden een aantal video’s gepubliceerd uit datzelfde onderzoek. Het betrof infraroodbeelden gemaakt door Amerikaanse straaljagerpiloten, bevestigde het Pentagon, opnames van ‘onverklaarbare’ waarnemingen, onder meer van een ‘giant Tic Tac’.

De onthullingen zorgden voor veel ophef en hadden tot gevolg dat in opdracht van de Senaat een nieuw onderzoeksproject werd opgetuigd, de Unidentified Aerial Phenomena Task Force (uaptif). Deze zomer verscheen hun eerste rapport. De uitkomst: van 143 bijzondere objecten die tussen 2004 en 2021 waren waargenomen, kon de herkomst niet worden vastgesteld, achttien ervan vertoonden ongebruikelijke bewegingspatronen. Aanvullend onderzoek was nodig om te bepalen of het wellicht experimentele technologie betrof van China of Rusland, luidde de conclusie. Volgens het rapport bestonden er geen indicaties dat er sprake was van buitenaardse activiteit, ‘but we will go wherever the data take us’.

Groene mannetjes

‘Het is goed dat er nu meer openheid komt,’ zegt Bram Roza, die samen met Alex Griffioen tien jaar geleden ufomeldpunt.nl oprichtte. Roza, in het dagelijks leven grafisch vormgever: ‘Als je ufo zegt, denken mensen nog steeds vaak aan ruimteschepen en groene mannetjes, maar het ridiculiseren wordt minder, het gevolg van die recente ontwikkelingen in Amerika. De uitkomst daarvan is eigenlijk toch: ufo’s bestaan. Het gonst, het taboe wordt langzamerhand een beetje doorbroken.’

‘Mensen die een melding doen vinden mij vaak te sceptisch en sceptici vinden me te open-minded’

Bram Roza