VPRO Gids 9

29 februari t/m 6 maart
Pagina 34 - ‘Boekentips’
papier
34

Boekentips

Drie aanraders


Boekentips in de week van 29 februari

Terloopse humor

Als je de stilte ziet - Thomas Verbogt
Het is niet verwáárloosbaar dat Als je de stilte ziet (Nieuw Amsterdam), de nieuwe roman van Thomas Verbogt, draait om een naamloze verteller die als jongen tevergeefs een hechte band wilde smeden met zijn pleegbroer. Dat ze niettemin een geheim deelden dat hem bleef bezighouden, hem en zijn relatie met vrouwen wezenlijk beïnvloedde. (Ook die met zijn grote, verloren liefde.) Maar het is niet waarom je deze meester van weemoedige bespiegelingen en lichtvoetige melancholie leest. Dat doe je om zijn kalme, beeldende proza, zijn terloopse humor en wijsheid. Om zinnen als: ‘Iets van je leven begrijpen, is begrijpen wat het verband is tussen gebeurtenissen waarvan je vindt dat ze ertoe doen, zonder dat je meteen kunt zeggen waarom.’ Daarom.

DIRK-JAN ARENSMAN