VPRO Gids 24

13 juni t/m 19 juni
Pagina 5 - ‘Houvast’
papier
5

Houvast

Hugo Blom

Het ging even niet zo goed met een van mijn vrienden. 

Ik had hem graag vastgepakt, omhelsd, we zoenen elkaar altijd stevig op de stoppels of baard, maar dat mocht nog niet. Het was nog geen juno, en hoewel daarna weer van alles zou mogen en we weer van alles zouden gedogen, waren dat eerlijk gezegd vooral dingen waar ik geen enkele behoefte aan had. We wandelden langs de Bosbaan, niemand roeide, de reigers visten. We kennen elkaar al bijna drieëndertig jaar, dus heel veel woorden waren er niet nodig, bovendien houden we het meest van lachen. Dat mocht gelukkig wel. Heel hard over het water, hier en daar keek een reiger verstoord op.