VPRO Gids 10

7 maart t/m 13 maart
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Reuzen

Wat ontzettend leuk om dat enthousiaste stukje van Angela van der Elst te lezen over de documentaire De Reuzen (‘Groot bezoek’, VPRO Gids #7, p.30). Wij waren erbij en prijzen ons nog altijd gelukkig. Omdat het zo realistisch beschreven was, vroeg ik me af of de schrijfster er misschien zelf ook bij was. Hartelijk dank voor dit wondermooie verhaal.

BETTIE BAX-SMEETS

Contaminatie (2)

Wel streng, de reactie van de heer Van Baren op een zin in het artikel 'Eilandenrijk van het kwaad' (‘Forum’ #8).
Het zal dan onjuist zijn, maar dat zal de auteur ook wel weten als hij bewust iets 'erdoorheen' laat passen. Een prachtig woord dat veel sterker aangeeft waar het om gaat.

HIL BOELHOUWER, KORTENHOEF

Vrijheid

Toen ik het interview las met de Poolse schrijver Witold Szablowski (VPRO Gids # 8, p.20), die de balans opmaakt van alle veranderingen in zijn land sinds het einde van het communistische tijdperk, moest ik gelijk denken aan het werk van psycholoog en filosoof Erich Fromm.

In diens in 1941 verschenen De angst voor vrijheid geeft hij een verklaring voor de grote aantrekkingskracht van totalitaire ideologieën, zoals het fascisme en communisme, die vandaag de dag niets aan actualiteitswaarde heeft verloren.

Net als de vele Duitsers die zich na de Eerste Wereldoorlog onzeker en verloren voelden en achter Hitler aanliepen om hun gevoel van onbeduidendheid te verdringen, voelen vele oudere mensen uit het voormalige Oostblok zich momenteel ontheemd en blikken met nostalgie terug op de periode vóór 1989, toen het communistische systeem hun bestaanszekerheid en een gevoel van eigenwaarde gaf.

Aangezien de vrijheid alleen maar tot bestaansonzekerheid heeft geleid, vereenzelvigen ze zich met autoritaire leiders. Het maakt niet uit of het communistische of populistische leiders zijn, zolang die er maar voor zorgen dat zij weer meetellen.

ALBERT KORT, ’S-HEER HENDRIKSKINDEREN 

Doodsstrijd

Op pagina 42 van VPRO Gids #8 beweert een onderschrift bij een prent dat daar de ‘doodsstrijd’ van Generaal Custers wordt afgebeeld. Een doodsstrijd vindt plaats vanaf het moment dat het sterven begint totdat de dood werkelijk is ingetreden. Hoewel hij deze strijd uiteindelijk met zijn dood moest bekopen, ziet de generaal er hier nog opmerkelijk monter uit, dus wat je hier ziet is niet zijn doodsstrijd.

O.L.E. JONGMANS, WATERINGEN