wil jij een verhaal dat verder gaat?

help ons vooruit!

Nattigheid voelen

Maarten van Bracht - Foto's Kadir van Lohuizen/Noor

Het ijs smelt, de zeespiegel stijgt. Laaggelegen gebieden dreigen onder te lopen. Kadir van Lohuizen ging voor Na ons de zondvloed naar plekken waar die natte toekomst nu al tastbaar wordt. Valt het tij nog te keren?

Gezin in Tebike Nikoora, een ondergelopen wijk in Zuid-Tarawa

terug naar de gids