VPRO Gids 38

21 september t/m 27 september
Pagina 5 - ‘Vernatten’
papier
5

Vernatten

Hans van Wetering

Tegenlicht inventariseert de plannen om zeespiegelstijging en bodemdaling op lange termijn het hoofd te bieden. In veengebieden wordt inmiddels geëxperimenteerd met ‘natte’ vormen van landbouw. Op bezoek bij het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld.

Onderzoeker/innovatiemanager Eric Jansen op de proefboerderij.