VPRO Gids 25

22 juni t/m 28 juni
Pagina 5 - ‘Wachten’
papier
5

Wachten

Hugo Blom

Een lezer van de gids heeft me er wel eens op aangesproken dat deze stukjes bij tijd en wijle onwaarheden bevatten.