Wachten

Hugo Blom

Een lezer van de gids heeft me er wel eens op aangesproken dat deze stukjes bij tijd en wijle onwaarheden bevatten.

terug naar de gids