Filmfonds krijgt leiding over stimulering filmsector

Nieuwe regeling moet rond voor eerstvolgende festival Cannes

Vorige week maakte minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat er voor de Nederlandse filmsector twintig miljoen euro vrijgemaakt zal worden binnen de rijksbegroting van 2014. De bedoeling is dat het geld verdeeld wordt over binnen- en buitenlandse filmmakers in Nederland, die middels een zogenoemde cash rebate een deel van hun uitgegeven budget terug kunnen krijgen vanuit de overheid. Het is nu bekendgemaakt dat het Nederlands Filmfonds de bemiddelaar zal worden die zich met de verdeling bezighoudt.

Het weinige geld dat de overheid tot voor kort beschikbaar stelde voor Nederlandse filmproducties heeft ervoor gezorgd dat makers steeds vaker naar het buitenland wijken omdat filmen daar goedkoper is. Niet alleen loopt Nederland hierdoor veel inkomsten mis, maar ook dreigen we enkele van onze beste cineasten te verliezen.

Het plan van een cash rebate is door een grote Kamermeerderheid aangenomen, al had de VVD haar twijfels over de aanstelling van het Filmfonds als verdeler van het geld. Volgens Kamerlid Arno Rutte richt het Filmfonds zich vooral op de artistieke kant van de producties, wat onverenigbaar zou zijn met het financiële karakter van de cash rebate.

Bussemaker is daarentegen van mening dat het fonds, vanwege haar ‘ongekende expertise’, de meest geschikte partij is. Wel kwam ze Rutte tegemoet door te pleiten voor een strikte scheiding binnen de subsidiestromen: ‘Er moet een soort Chinese Muur komen tussen de middelen die het fonds voor artistieke producties krijgt en de 20 miljoen voor het op orde krijgen van het investeringsklimaat.’

Omdat het filmfestival van Cannes alweer over een halfjaar plaatsvindt, drongen D66 en PvdA aan op haast bij het invoeren van de nieuwe regeling, iets waar Bussemaker mee instemde. Met een beetje geluk lokt de cash rebate genoeg buitenlandse filmmakers naar ons land om het prestigieuze filmfestival een vruchtbare Nederlandse filmsector te kunnen tonen. Bussemaker hoopt dat het plan in januari kan worden voorgelegd aan de Europese Commissie, die moet toetsen of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.