Kabinet steekt 20 miljoen in Nederlandse film

Bedrag moet investeerders fiscaal voordeel gaan bieden

Het kabinet heeft voor de rijksbegroting van volgend jaar 20 miljoen vrijgehouden voor de Nederlandse filmindustrie. Dat meldt minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een ‘filmbrief’ aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw is bereid uit het bedrag een stimuleringsmaatregel te bekostigen die Nederland voor investeerders aantrekkelijk moet maken als productieland.

Het geld komt uit de lastenverlichting voor bedrijven die in het begrotingsoverleg tussen D66, ChristenUnie en SGP van 10 en 11 oktober is afgesproken. Op aandringen van D66 is het geld vrijgemaakt voor de filmbranche, aldus Bussemaker.

Het kabinet initieerde in april al een zogenaamde filmtop, die duidelijkheid moest geven over de toekomst van de Nederlandse film , maar hier kwam niks concreets uit. D66 verzocht Bussemaker vervolgens om te onderzoeken of het niet mogelijk was om naar Belgisch model belastingvoordeel in te voeren voor bedrijven die investeren in filmprojecten. Voorwaarde is dan dat een groot deel van het budget in Nederland moet worden besteed. België plukt hier al jaren de vruchten van: vruchten die in de tientallen miljoenen euro’s lopen.

In Nederland wordt daarentegen al lange tijd geklaagd over het financiële klimaat waar de filmsector zich in bevindt: het weinige geld dat de overheid sinds de bezuinigingen beschikbaar stelt voor Nederlandse filmproducties heeft ervoor gezorgd dat vaderlandse cineasten steeds vaker naar het buitenland wijken omdat het daar goedkoper is. Niet alleen loopt Nederland hierdoor veel inkomsten mis, maar ook dreigen we enkele van onze beste filmmakers te verliezen. Ter illustratie: tegenover een gemiddelde groei van de industrie in Europa van 12 procent sinds 1998 staat een afname van de werkgelegenheid in Nederland van 17 procent.

Om verdere daling te voorkomen is Bussemaker van plan een ‘cash rebate’ in te voeren. Zo’n rebate geeft een fiscaal voordeel wanneer een groot deel van het productiebudget in Nederland wordt besteed. ‘Dit is een grote stap in de goede richting,’ vindt het Nederlands Filmfonds. ‘Twintig miljoen is een serieus bedrag waar veel filmmakers voordeel van zullen hebben. Daarbij krijgen filmmakers weer de keus om in Nederland te filmen. Die hebben ze nu totaal niet.’