Zaak tegen Lars von Trier geseponeerd

Aanklager trekt zich terug

Lars von Trier kan weer opgelucht ademhalen. Nadat de regisseur zich tijdens een persconferentie in Cannes nogal ongelukkig uitte over Hitler, werd hij hiervoor in Frankrijk aangeklaagd. Deze aanklacht is nu komen te vervallen.

Jean-Michel Cailleau, openbare aanklager van de Franse stad Grasse, klaagde afgelopen augustus Von Trier aan omdat de opmerkingen die hij tijdens Cannes had gemaakt, de oorlogsmisdaden van Hitler zouden goedkeuren. Een vergrijp waarvoor Von Trier een gevangenisstraf van vijf jaar had kunnen krijgen. Von Trier besloot daarop voorlopig geen interviews meer te geven of publiekelijk te spreken.

Cailleau is er inmiddels van overtuigd dat het niet Von Triers bedoeling was om oorlogsmisdaden goed te praten. De regisseur zou zich slechts verkeerd hebben geuit in een taal die hem niet eigen is. Von Trier heeft meerdere malen zijn excuses aangeboden, en daarmee is de zaak voor de aanklager afgedaan.

Afgelopen zaterdag won Von Triers drama Melancholia nog de European Film Award voor beste film. De regisseur liet zijn vrouw de prijs ophalen, met de opdracht zo min mogelijk te zeggen.