Silent Army voorgelegd aan Academy

Inzending nog steeds niet zeker

De Nederlandse Oscarinzending van dit jaar is nog steeds niet duidelijk. Producenten van Oorlogswinter, De storm en Bride Flight klaagden vorige week over de keuze van Holland Film om The Silent Army (de Cannes-versie van Wit licht) in te sturen. De film zou niet voldoen aan de eisen van de Academy, de organisatie achter de Oscaruitreikingen.

Nadat Holland Film en de boze producenten hun advocaten hadden ingeschakeld, is nu gekozen om The Silent Army voor te leggen aan de Academy, met de vraag of de film een rechtmatige inzending is. De producenten hopen dat de Academy de film op tijd kan nakijken, zodat er nog een eventuele vervanger kan worden ingezonden.