Tien scenario's geselecteerd voor KORT! 2008

Tien nieuwe, verrassende filmplannen zijn geselecteerd in het kader van KORT! 2008

Tien scenario's

Uit de rijke oogst van 99 ingezonden scenario’s hebben de NPS, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties de volgende projecten geselecteerd:

 

Akiko Scenario en regie: Michaël Sewandono · producent: Lev Pictures   De laatste dag Scenario: Helena van der Meulen · regie: Saskia Diesing · producent: Lemming Film   No work! Scenario en regie : Berend Boorsma en Roel Boorsma · producent: Fu Works Productions   Salto mortale Scenario: Maarten van der Duin · regie: Vincent Schuurman · producent: Eyeworks Egmond Film and Television   Succes Scenario en regie: Diederik Ebbinge · producent: IdtV Film   Terugweg Scenario en regie: Henk Haselager en Michael Helmerhorst · producent: Haasz.nl   Vera’s handen Scenario: Maarten Lebens · regie: Thomas Korthals Altes · producent: NL Film & TV   Vis en revolutie Scenario: Jacqueline Epskamp · regie: Margien Rogaar · producent: BosBros. Film & TV Productions   VUI Scenario: Bastiaan Kroeger · regie: Marleen Jonkman · producent: IdtV Film   Wilde appel Scenario: Robert van Dijk ·  regie: Annick Vroom · producent: Armadillo Film     De filmische potentie van de scenario’s speelde een belangrijke rol in de selectie en belooft te leiden tot een spannende visualisering van de filmplannen. De scenario’s variëren sterk in toon, inhoud en genre. Samen geven zij een bijzonder en opvallend overzicht van de creatieve diversiteit van de korte film in Nederland.   KORT! is een initiatief van de NPS en het Nederlands Fonds voor de Film met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en het CoBO-fonds om gezamenlijk de productie van de Nederlandse korte film te stimuleren.   Het idee voor het project is in 2000 ontstaan. KORT! levert jaarlijks een serie op van tien korte fictiefilms met een maximale lengte van 10 minuten.

Tien nieuwe, verrassende filmplannen zijn geselecteerd in het kader van KORT ! 2008, die op het Nederlands Film Festival in september hun bioscooppremière beleven. Daarna wordt gestreefd de films als korte voorfilm in bioscoop te vertonen. Ook zijn de films te zien op een speciaal door de NPS ontwikkelde website voor Kort!

www. cinema.nl/nps-kort

Later zendt de NPS de films uit op televisie.