VPRO Gids 8

19 februari t/m 25 februari
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Back to the past

Wat een prachtige gids weer: Back to the past (VPRO Gids #6). Vooral het artikel over de buttons van Henk Brusse (p. 14, ‘De buttons van Brusse’) en het interview met Heili Helder van de supergoeie band The Mo (p. 22, ‘Ik was geen podiumdier’). Top, dank jullie wel hiervoor!

SYBRAND M. ANDRINGA, EEMNES

Buttonboss

Buttonboss Henk Brusse heeft blijkbaar een gat in zijn hand (VPRO Gids #6, p. 14, ‘De buttons van Brusse’). Hij heeft minimaal 500 miljoen buttons verkocht. Per button verdiende hij vijftien cent, is zijn verhaal. Een armzalige winstmarge, wil hij maar zeggen. Een simpele rekensom leert dat hij minimaal 75 miljoen gulden winst vóór belasting heeft gemaakt. En toch geen miljonair?

HERMAN HEIJNE, CASTRICUM

Sander en de kloof (3)

Met verbazing las ik de reactie van Paul Konings (‘Forum’ #6) op het genuanceerde programma van Sander Schimmelpenninck. Nuance is in de gevolgtrekkingen van de heer Konings echter ver te zoeken. Zo is het – ‘natuurlijk’ – niet ‘krom’ dat erfenissen minder zwaar worden belast dan inkomens. Over deze bedragen is al minimaal één keer belasting voldaan. Erfbelasting betekent dus – minimaal – tweemaal belasting afdragen over hetzelfde bedrag, en dat is pure diefstal. Indien hetzelfde geld bij overlijden opnieuw in andere handen overgaat, dan herhaalt de fiscus dit lucratieve trucje. Enzovoort. Bovendien gaat het bij nalatenschappen natuurlijk vrijwel nooit over ‘oud geld’. Dan wordt de uitzonderingspositie van een selecte groep tot norm verheven. Werkelijk bizar wordt de conclusie van Konings wanneer hij het programma van Schimmelpenninck koppelt aan diens – overigens uitstekende – reclamespot voor Brand New Day, aangezien die juist inzoomt op geleidelijke opbouw van een buffer in de loop van het bestaan, tot stand te brengen met inleg vanuit inkomen uit arbeid in plaats van met arbeidsloos dan wel geprivilegieerd inkomen uit een erfenis. In sommige kringen is het aanprijzen van producten besmet, van financiële in het bijzonder. Hoe het ook zij, graag iets minder tunnelvisie.

FREDERIK HORST, APELDOORN

Sleutels

Was het wel verstandig van Ine Boermans om in haar column ‘Nachtpersoon’ ( VPRO Gids #5, p. 37) te vermelden dat de krantenbezorger in het laatste restje nacht haar overdag vergeten huissleutels samen met de krant naar binnen duwt? Want iedereen kan dat van die huissleutels lezen. Als ik haar moeder was zou ik vreselijk ongerust worden. Overigens lees ik haar columns erg graag.

MIENEKE DEN HAAN, BERGSCHENHOEK

Hella Haasse

Hella Haasse schreef prachtige boeken, ze had een mooie stijl en ze deed gedegen onderzoek. Ik las haar, ook toen ik actief feminist was. Dat ze na haar dood neergezet wordt als iemand, die je ‘als feminist niet las’, als een vrouw die bleef hangen in een ‘ongelukkig huwelijk met een erudiete man’ en als iemand die depressief was, is dan ook dom en pijnlijk. Ik vind het stuitend dat beide presentatoren van Brommer op zee (6 februari jl., NPO 2) dit allemaal zonder een kritische tegenvraag lieten passeren.

HENRIETTE BOLLEE, HARLINGEN

Aandacht voor Arte (13)

Met grote aandacht volg ik de discussie over Arte, maar kan de zender NPO 2 Extra erbij worden betrokken? Tot voor kort zat deze evenknie van Arte in ons basispakket. Werkelijk een verademing te midden van het overige aanbod! Maar opeens is deze zender met films en documentaires weer uit het zenderoverzicht verdwenen. Vreemd. Onbegrijpelijk.

MAARTEN MENTZEL, LEIDEN