VPRO Gids 7

12 februari t/m 18 februari
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Franz Krienbühl

In het artikel over de skispringer Gerrit Jan Konijnenburg wordt een vergissing gemaakt die je helaas wel vaker tegenkomt (VPRO Gids #5, p. 29, ‘Zweefvlucht’). De fladderende Britse springer Michael ‘Eddie the Eagle’ Edwards wordt hierin vergeleken met de Zwitserse schaatser Franz Krienbühl, die geheel ten onrechte als ‘krabbelaar’ wordt omschreven. Krienbühl was namelijk allerminst een krabbelaar. Hij wist zich bij de Europese kampioenschappen in totaal viermaal te kwalificeren voor de afsluitende 10.000 meter. Bij de wereldkampioenschappen lukte hem dit ook een keer. Daarnaast werd hij in 1976 tijdens de Olympische Winterspelen in Innsbruck ook nog eens achtste op de 10.000 meter. Krienbühls grootste verdienste op schaatsgebied was de introductie van het aerodynamische schaatspak dat van invloed bleek op de snelheid. Zijn populariteit bij het Nederlandse publiek had hij te danken aan het feit dat hij tot op hoge leeftijd actief bleef, voor het laatst op zijn 56ste. Wie wel een echte krabbelaar was – en daardoor ook uitermate populair werd – was de Spanjaard Antonio Gómez. Krienbühl wordt vaker met Gómez verward en dat verdient hij niet.

RIEN VAN GENDEREN, ROTTERDAM

Ongekuist

Pas in 1960 kon Lady Chatterley's Lover uit 1928 ongekuist uitgegeven worden (VPRO Gids #5, p. 75, ‘Literaire seks’). Dit doet denken aan Ulysses van James Joyce, waarvan de eerste druk honderd jaar geleden, op 2 februari 1922, verscheen. Vanwege de Engelse en Amerikaanse censuur gebeurde dat in Parijs, bij boekhandel Shakespeare & Company. Pas in 1933, na een proces, volgde de Amerikaanse uitgave en in 1936 de Engelse. Net als bij Lady Chatterley waren de vele seksuele passages de stenen des aanstoots. Toch heeft Ulysses vooral de faam het meest ongelezen boek in onze boekenkast te zijn. Nergens voor nodig. Zie deze dikke pil niet als een rijstebrijberg, maar als een overvloedige dis. Begin gewoon ergens in het midden. Laat logica los. En sla vooral het toetje niet over, de monoloog van Molly. Smullen maar.

JOS VAN BEERS

Mendelejev

In het artikel ‘Droomanalyse zonder Freud’ (VPRO Gids #5, p. 24) heeft Hans van Wetering het over de oorsprong van dromen. Zo zou het periodiek systeem (der elementen) door ene Mendel al dromend bedacht zijn. Waarschijnlijk bedoelt de schrijver hier de Russische scheikundige Dmitri Mendelejev, die in 1871 de toen bekende elementen op grond van hun atoomgewicht rangschikte. De Moravisch-Oostenrijkse monnik Gregor Mendel was de man die in de negentiende eeuw de wetmatigheden ontdekte die de basis vormen van de klassieke genetica.

RUTGER-JAN VERMEER, DRACHTEN

Sander Schimmelpenninck (2)

Het stuk van de heer Kort (‘Forum’ #5) over het welbegrepen eigenbelang van de negentiende-eeuwse progressieve liberalen is pijnlijk eenzijdig. Hij verzuimt er namelijk bij te vertellen dat de socialistische beweging destijds voor dit soort rechten streed. Vergeet Samuel van Houten, die vanuit zijn geprivilegieerde positie (als advocaat en minister behoorde hij tot de sociaal-economische elite) wetten doorvoerde. Er zijn anonieme vrouwen en mannen uit de lagere klassen die vochten voor rechtvaardigheid, maar daar nooit de erkenning voor hebben gekregen. Deze mensen hebben er meer voor moeten inleveren dan die advocaten en ministers.

MICHAEL HAJKOWSKI

Aandacht voor Arte (12)

Heel goed dat de VPRO uitgebreid aandacht geeft aan goede buitenlandse zenders – niet alleen aan Arte. Maar die Duitse nasynchronisatie van ‘buitenlandse’ films... Wie John Wayne ooit ‘Auf die Pferde, Jungs’ heeft horen zeggen, zal het filmaanbod van Arte daarna vermoedelijk voorgoed links laten liggen.

ROEL CADÉE, DEN HAAG