VPRO Gids 30

23 juli t/m 5 augustus
Pagina 65 - ‘Maffia uit Nigeria’

Maffia uit Nigeria

Maarten van Bracht ,

Nigeriaanse misdaadsyndicaten opereren wereldwijd. In Italië gaat het vooral om prostitutie.

Sociaal werk Princess Inyang Okokon (r) ontkwam zelf aan mensenhandel

Nigeriaanse bendes houden zich bezig met handel in mensen (prostitutie en andere dwangarbeid), drugs (cocaïne en heroïne), wapens, en met fraude en afpersing (zoals voorschotzwendel en witwasserij met vastgoed). Vooral in Italië is de Nigeriaanse maffia goed vertegenwoordigd. Ze kan daar door strikte terreinafbakening prima overweg met de Italiaanse maffia. De doorvoer van drugs en vrouwen uit Afrika wordt geregeld vanuit hoofdkwartier Castel Volturno in Campania. In Italië zijn naar schatting tienduizend Nigeriaanse prostituees actief, te vinden bij uitvalswegen van grote steden. Ze worden poëtisch lucciole (vuurvliegjes) genoemd, omdat ze oplichten in het schijnsel van koplampen. Het zijn arme jonge vrouwen aan wie werk in Europa is beloofd en die tegen betaling illegaal naar Europa zijn gesluisd waar ze tot prostitutie worden gedwongen om hun ‘schuld’ af te lossen. Elke vrouw levert de netwerkbazen in Lagos en Benin City een ton per jaar op, zodat de verdiensten meer dan een miljard euro bedragen. De schakel tussen prostituees en bazen is een ‘Maman’, een wat oudere Nigeriaanse vrouw die de prostituees streng in de gaten houdt door voortdurend op te bellen. Gemiddeld controleert een Maman vijf prostituees. Voor vertrek naar Europa worden deze vaak analfabete vrouwen onderworpen aan een voodoo-ritueel, zodat de angst er dan al goed inzit. 

De documentaire Verhängnisvolle Versprechen – Das nigerianische Netzwerk (regie Chiara Sambuchi, van onder meer Good Moning Africa en City of Women) laat zien in welke deplorabele positie de prostituees zich bevinden en hoe moeilijk het voor hen is eruit te stappen. De film concentreert zich rond officier van justitie Lina Trovato, die zich inzet voor de slachtoffers van de maffia, in actie tijdens bij verhoren, razzia’s en in gesprekken met kroongetuigen; rechercheur Colin Nierenz aan het werk in Duisburg; voormalig slachtoffer Victory die weer een normaal leven probeert te leiden; en sociaal werker Princess Inyang Okokon die, aan mensenhandelaren ontkomen, nu anderen uit de prostitutie probeert te halen. Ook heeft ze de ngo Project for the Integration and Welcoming of Immigrants opgericht en helpt ze vrouwen in Nigeria aan microkredieten opdat ze in eigen land kunnen bijven.