VPRO Gids 24

11 juni t/m 17 juni
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Freek Vonk

In VPRO Gids #22 rechtvaardigt prof. dr. Freek Vonk het vangen van wilde dieren met een dooddoener van de bovenste plank, ‘omdat het van de wetenschap nu eenmaal moet’ (p. 10, ‘In de aap gelogeerd’). Geen wonder, er staat prof. dr. voor z’n naam. Waarom wetenschappers eigenlijk massaal de wereld over trekken om dieren te vangen, te verdoven en te chippen vertelt hij er niet bij. Evenmin lezen we of er hierbij enige sprake is van coördinatie, welke alternatieven er zijn en hoe verstoring van de natuur tot een minimum wordt beperkt. Aan het eind van het artikel maakt Vonk het nog bonter: ‘Want uiteindelijk beschermen mensen alleen datgene waar ze van houden.’ Zouden al die lieve dieren in megastallen er net zo over denken? We houden van onze planeet, maar beschermen we haar? Wat uiteindelijk vooral telt zijn Vonks ego en zijn portemonnee, onder het mom van liefde en verwondering. Het is tekenend voor hoe de moderne mens zich tot de wereld verhoudt.

JASPER VAN DER WERFF, UTRECHT

Komisch

Op zondagavond staan nu vier komische programma's na elkaar geprogrammeerd, te weten: JosTropenjaren, Plakshot en Joardy Season. Ik vind ze allemaal de moeite van het bekijken waard, maar zelfs voor een liefhebber van satire als ik, die er dus geen een wil missen, is zo veel op één avond toch een opgave: van 21.05 uur tot 23.20 uur (29 mei). Kan dat misschien ook anders? Dat het er maximaal twee zijn bijvoorbeeld en dat de andere satirische programma's op een andere dag worden uitgezonden? Heeft de VPRO enig besef van deze overdosis?

E. BOUW

Elisabethwedstrijd

De jaarlijkse Elisabethwedstrijd in België is een begrip in de klassieke muziek. In de per jaar wisselende categorieën piano, viool, zang en cello zijn internationale talenten wekenlang bezig met het bereiken van een finaleplaats. Op zes finaleavonden dingen telkens twee na strenge selectie overgebleven jonge musici, begeleid door een symfonieorkest, naar de eerste zes prestigieuze plaatsen in de einduitslag. Plaatsen die toegang geven tot de internationale concertpodia. Dit jaar liep de finaleweek van 30 mei tot en met 4 juni. De finaleavonden met aan het slot de prijstoekenningen worden in België integraal uitgezonden op de televisie, al jaren. Maar de VPRO Gids stelt ons ook al jarenlang van deze uitzendingen niet op de hoogte. In VPRO Gids #22 was er eindelijk weer eens paginagroot aandacht voor de wedstrijd (p. 58, ‘Strijd om de cellotroon’), maar die zou in Nederland volgens Mark van de Voort slechts te volgen zijn op de radio (Klara). In mijn ogen een brevet van onvermogen voor en de VPRO Gids.

JOOP TREEP, ASSEN

Star Wars

Vreemd dat de Star Wars-films altijd zo'n hoge score krijgen van de VPRO. Als je eenmaal Space Balls van Mel Brooks hebt gezien, moet je elke keer weer lachen om de figuren die in deze film rondzwalken.

BEN HERMENS

Domenico Scarlatti

Wat een vreemd artikel van Martin Kaaij over de briljante sonates van Domenico Scarlatti (VPRO Gids #21, p. 58, ‘Virtuoze voorafjes’). Hij noemt ze ‘virtuoos’, maar ook ‘lichtzinnig’, ‘niemendalletjes’ en ‘onbezonnen’. Deze sonates zouden als ‘een verwrongen gezicht van Picasso’ zijn. Kubistische muziek uit de achttiende eeuw? Ik speel enkele van deze geniale sonates al ruim veertig jaar, in een bewerking voor klassiek gitaar van Baltazar Benitez. Een zekere J.S. Bach had grote bewondering voor deze sonates en liet zich erdoor inspireren, maar een zekere Martin Kaaij weet het blijkbaar beter.

C. DE LEEUW , AMSTERDAM