VPRO Gids 6

6 februari t/m 12 februari
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Geitenfeiten

Ik heb onbedaarlijk gelachen om het stuk ‘Geitenfeiten’ in VPRO Gids #3 (p. 83). Angela van der Elst heeft kans gezien het serieuze onderwerp van een hilarische toon te voorzien. Alleen al de benamingen voor de geit: ondernemende aagjes, de mekkeraar, de hoorndrager, de sikdrager, de speelse blater. En terwijl ik me de tranen nog uit de ogen wis, leer ik dat haar kennis komt uit de kloeke uitgave Mens en geit van dr. C. Naaktgeboren. Koot en Bie, eat your heart out! Blijft ondertussen het ijzingwekkende feit dat de mens niets schuwt om dieren om te vormen tot iets waar hij het meeste profijt van heeft.

GERDIN LINTHORST, AMSTERDAM

Revolusi (3)

In ‘Forum’ #4 schrijft A. Kort dat zijn belangrijkste bedenking tegen David Van Reybroucks boek Revolusi de aanpak van de schrijver is. ‘Van Reybrouck reconstrueert de geschiedenis op basis van de herinneringen die mensen zeventig jaar later nog denken te hebben.’ Dit is onjuist: Van Reybrouck baseert zich hoofdzakelijk op geschreven bronnen. Dat zijn er volgens het literatuuroverzicht in zijn boek 536. Ter versterking en belangrijke aanvulling van zijn betoog dienen de mondelinge getuigenissen van degenen die de gebeurtenissen in deze cruciale jaren in Indonesië op verschillende manieren hebben meegemaakt. Een perfecte toepassing van oral history!

VINCENT MONNIKENDAM, DOCUMENTAIR CINEAST

Vaccinatie (3)

De reactie van Els van Dongen uit Nijmegen in ‘Forum’ #5 is mij uit het hart gegrepen. Terecht daagt zij de VPRO uit om kritischer te zijn op de corona-aanpak. Ik sluit me daar volledig bij aan. ‘Niet het virus, maar de controle over het virus is onze obsessie geworden. Zijn de maatregelen nog in proportie met het gevaar?’ vroeg psychiater Damiaan Denys zich op 3 april 2020 af in NRC Handelsblad. Elders in het stuk stelt Denys dat we het leven als een recht zijn gaan zien in plaats van als een geschenk. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is de obsessie alleen maar groter geworden. En het virus ongrijpbaarder. Jaknikkers zijn alomtegenwoordig, maar het onbehagen groeit en onze wereld wordt met de dag onwerkelijker. We hebben nu een avondklok, een inperking van onze vrijheid, en verbazen ons erover dat er rellen uitbreken. We hebben ook een vaccin, maar warempel, het virus muteert, zodat het de vraag is of het vaccin nog wel werkt. Wat zou Darwin hiervan vinden? Werkt de controlezucht wel? Waarom houden we zo hardnekkig vast aan onze technocratie? Moeten we niet een heel ander pad kiezen? Wat zijn daarvoor de mogelijkheden? Aan boeiende invalshoeken en vragen geen gebrek. Het is tijd voor een breder tegengeluid. Als het niet van jullie komt, van wie dan wel? Laat je horen, VPRO!

JASPER VAN DER WERFF, UTRECHT

Revolusi (4)

Wat we David Van Reybrouck kwalijk nemen, is dat hij de feiten onvoldoende onderkent. Voorbeeld: een Japanse veteraan stelt dat de verovering van Nederlands-Indië op een oefening leek (VPRO Gids #3, p. 14, ‘De laatste ooggetuigen’). Maar dan wel een zeer reële oefening? Er vielen namelijk 200.000 doden aan Japanse zijde.

JAN WILLEM HOEGEN

Vaccinatie (4)

Het ‘werk’ van Peter Borger aanhalen? Gefileerd door FTM (’Vivisectie op een twijfelzaaier in dertien bedrijven’) Niet begrijpen wat genetische manipulatie is en aanslaan op de term mRNA? De oversterftecijfers van het CBS nooit gezien hebben, en dus covid-19-sterfte met griepsterfte vergelijken? Nooit gezien hoe vaccinatie een einde aan de gevolgen van de polio-epidemie maakte? Een beetje kritisch nadenken had de redactie van ‘Forum’ gepast. Hoe denkt mevrouw Van Dongen eigenlijk over de klimaatcrisis? Zit ze bij de 99 procent van de wetenschappers die dat aantonen, of bij de drie procent die ook een mening heeft? Ik had van de VPRO meer verwacht.

WILM BOERHOUT, ZWOLLE