VPRO Gids 49

4 december t/m 10 december
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Cyprus

Dat de bezetting van het noorden van Cyprus door Turkse troepen in 1974 en het uitroepen van de Turkse Republiek Noord-Cyprus in 1983 intussen door de Veiligheidsraad van de VN onwettig was verklaard, was in 2009 kennelijk nog niet doorgedrongen tot KPN (VPRO Gids #46, p. 14, ‘Onheilseiland’). Ik kreeg in juli 2009 bij het passeren van de Green Line tussen het zuidelijke en het noordelijke, bezette, deel van Nicosia een welkom-sms van KPN: ‘Welkom in Turkije. Bellen naar Nederland kost…’

PAUL GRAVEMAKER, DUIVENDRECHT

Geweld (2)

Ronduit ergerlijk, die kortzichtige reactie van M. de Valk (‘Forum’ #47, ‘Geweld’). Geweld in films veroorzaakt geen geweld in de samenleving, het is eerder een uitvloeisel van een samenleving waarin respectloosheid, normvervaging en ad absurdum doorgevoerde persoonlijke vrijheid overheersen. Vreemd trouwens dat De Valk geweld in film wel ziet als schadelijk, maar het geweld dat wordt getoond in journaals, actualiteitenrubrieken of via sociale media niet. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen en jongeren heel goed in staat zijn onderscheid te maken tussen fictief en reëel geweld. Een falende opvoeding is dus verantwoordelijk voor geweld, zoals de dodelijke mishandeling van Carlo H. op Mallorca. Of de verdachten misschien John Wick hebben gezien doet niet ter zake. Hetgeen mij brengt bij de volgende ergernis. E. van der Does kapittelt de filmredactie vanwege de vermelding van en waardering voor de film John Wick (‘Forum’ #46, ‘John Wick’). Blijkbaar was hij not amused na het zien hiervan. Nu ben ik het regelmatig oneens met de redactie, maar wanneer beschrijving en gebodene mij niet bevallen, sla ik de film over in plaats van te lamenteren over afnemende kwaliteitsnormen bij de VPRO. Een beetje VPRO-lid denkt voor zichzelf, niewaar? Overigens is het op zijn zachtst gezegd twijfelachtig dat Van der Does de film Kill Bill wel omschrijft als ‘een hoogtepunt in de filmgeschiedenis: intelligent, origineel en geestig!’ Deze classificatie van Tarantino’s oeuvre getuigt mijns inziens van weinig begrip van film(geschiedenis). Kort gezegd: zowel de Kill Bill- als de John Wick-films zijn prullen. Dit neemt niet weg dat de filmredactie van de VPRO haar werk prima doet, al valt over hun keuzes soms wel degelijk te twisten. Maar dat is een kwestie van smaak en voorkeur, en die zijn in Nederland gelukkig nog altijd voorbehouden aan onszelf.

ROB COMANS, NIJMEGEN

Geweld (3)

Volgens M. de Valk is de VPRO Gids medeverantwoordelijk voor de toename van geweld in ons land omdat er gewelddadige films in worden besproken (‘Forum’ #47). Deze stelling is niet alleen onzinnig, ze is ook gevaarlijk. Ten eerste is er geen correlatie tussen geweld in de samenleving en geweld in films of games. Ten tweede leidt dit soort opvattingen ons af van de werkelijke problemen, zoals het in de steek laten van kwetsbare burgers (ik kwam als kind uit een destructieve gezinssituatie), onzekerheid over wonen en werken, sociale ongelijkheid, klimaatverandering, plastic afval, forever chemicals en vernietiging van natuur. De werkelijke problemen liggen in kapitalistisch beleid en niet in visuele media.

MICHAEL HAJKOWSKI

Gorbatsjov

In het artikel ‘Gorbi et orbi’ (VPRO Gids #48, p. 82) staat dat Michael Gorbatsjov de Russische president was. Dit is onjuist. De Sovjet-Unie bestond uit vijftien republieken en Gorbatstjov was president van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken. Daarvoor was hij voorzitter van het Presidium van de Opperste Sovjet van de USSR. Boris Jeltsin werd op 10 juli 1991 de eerste president van de Russische Federatie. 

HANS THANNHAUSER, AMERSFOORT