VPRO Gids 38

18 september t/m 24 september
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Het kan wél

Ik heb enorm genoten van de eerste aflevering van het programma In een boek kan het wél (2 september, NPO 2 Extra). Ik kijk uit naar de volgende uitzendingen en ik hoop dat Raoul de Jong in de toekomst nog eens een programma voor NPO 2 Extra mag maken waarin hij, net als bij dit programma, volledig de vrijheid krijgt om te creëren wat hij voor ogen heeft.

BOUDEWIJN DE HAAS, VLEUTEN

Volle bloei

In VPRO Gids #37 wordt Charlotte Woods boek Het weekeind besproken en aangeprezen (p. 34, ‘Vriendschap en andere ongemakken’). Ik wil de lezers van de gids ook graag wijzen op het boek Volle bloei van Hetty Kleinloog uit 2018. Hierin komt een vergelijkbare thematiek aan de orde: met veel humor wordt beschreven hoe de levens van enkele zeventigjarige vrouwen met elkaar verweven raken.

INEKE HENDRIKS, GOUDA

Deventer moordzaak

De Deventer moordzaak van tweeëntwintig jaar geleden is weer eens actueel (VPRO Gids #36, p. 26, ‘Circus De Hond’/p. 31, ‘Overdrijven is geen vak’). Helaas komt daarbij niet aan de orde dat in die lange periode de kennis over DNA, de verspreiding ervan, enzovoorts, aanzienlijk is vermeerderd. Zo wordt gesteld dat Michaël de Jong de dader niet kan zijn, aangezien er van hem geen DNA is aangetroffen op het slachtoffer of op haar kleding. Maar de politie heeft wél kans gezien het vest dat het zij droeg tijdens de moord voorgoed te laten verdwijnen. Tijdens de coronapandemie moest wie een tram of winkel in wilde een mondkapje dragen. Waarom? Om te voorkomen dat het virus via lichaamsmateriaal uit de neus of mond een ander zou besmetten. Kan het zijn dat als je je haar met gel vastplakt, een pet opzet, een jas en handschoenen aantrekt en een weinig doorlaatbare sjaal voor neus en mond bindt, je zo weinig lichaamsmateriaal achterlaat dat waarneming daarvan zo goed als uitgesloten is? Zo ja, dan is het niet aantreffen van iemands DNA niet doorslaggevend.

MR. HIEKE SNIJDERS-BORST, DEN HAAG

Puzzel

Ik ben lid van de VPRO en heb een latrelatie. Het verband is als volgt: een van de leuke dingen in de relatie is ’s avonds in bed samen de puzzel oplossen. De gids komt op dinsdag of woensdag en het is zaterdagavond puzzelen geblazen. De oplossing kan dan na het weekend worden ingezonden. Echter, de laatste weken moet de oplossing al voor het weekend zijn opgestuurd! Waarom is dit? Beseft de VPRO wel dat dit de latrelatie zwaar onder druk zet?


Hopelijk zijn we nog op tijd, want er is per abuis tweemaal een incorrecte inleverdatum afgedrukt in de gids. Onze excuses hiervoor! 

ROBERT DIDIER, AMSTELVEEN

Herstel

Bij het artikel over Beyoncé in VPRO Gids #36 is de naam van de samensteller van essaybundel Liberté, Egalité, Beyoncé verkeerd gespeld (p. 10. ‘To B Queen B’). De correcte schrijfwijze is Munganyende Hélène Christelle.