VPRO Gids 36

4 september t/m 10 september
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Petje af

Petje af voor Janine Abbring, die het weer heeft klaargespeeld om met zes heel verschillende gasten telkens weer drie uur lang boeiende livetelevisie te maken. Na een lichtvoetige, vrolijke, maar ook weemoedige afsluiting met Hans Klok is het alweer voorbij. Andere hoogtepunten waren voor mij de gesprekken met Alfred Birney en Rob Vermeiren. Gelukkig is die caravan nog steeds niet helemaal gezonken. Veel dank!

CLARIET BOEYE, LEIDEN

Alfred Birney 

Ik moest een traantje laten bij het met een oosterse glimlach vertelde dramatische levensverhaal van Alfred Birney (VPRO Zomergasten, 15 augustus, NPO 2). Ook een jongen uit ons dorp ( Koewacht in Zeeland) liet het leven tijdens de zogenaamde politionele acties in voormalig Oost-Indië. Voor hem eveneens geen welkomstboog voor het ouderlijk huis.

HERMAN VERBIEST, AMSTERDAM

Alfred Birney (2)

Heel erg bedankt voor die fantastische Zomergasten-aflevering van 15 augustus met Alfred Birney. Een interessante gast die een mooi verhaal te vertellen heeft en daar de ruimte voor krijgt. Zo'n uitzending snoert iedereen de mond die beweert dat de beeldbuis een verouderd medium zou zijn. De tolk van Java is besteld en onderweg. Hopelijk mag die op mijn leeslijst voor Nederlands, maar hoe dan ook zal ik het boek met de grootste aandacht en interesse lezen.

CORNÉ 

Alfred Birney (3)

Geweldig: Janine Abbring met Alfred Birney. Eindelijk iemand die het woord ‘slavernij’ breder weet te interpreteren en vraagtekens plaatst bij de jaarlijkse Nationale Herdenking op 15 augustus. Maar waarom gebruiken ook zij toch nog termen die ‘overheersing’ impliceren: Hollanders en Indiërs. Het zijn toch Nederlanders en Indonesiërs?

BONIFATIUS BRATTINGA, WESTERDIEPSTERDALLEN

Spanje

Uit de eerdere documentaires van Stef Biemans over Spanje blijkt dat hij er op een ludieke manier erin slaagt de geschiedenis van het land aanschouwelijk te maken (VPRO Gids # 35, p. 15, ‘Spanje verdeelt Spanje’). Dat zijn nieuwe thuisland een verdeelde natie is, is bekend. Spanje bleef tot ver in de twintigste eeuw een in alle opzichten achtergebleven staat, waar kerk, kazerne en kapitaal de dienst uitmaakten. De verlichting en de negentiende-eeuwse democratische revoluties zijn volledig aan het land voorbijgegaan. De nalatenschap van een nauwelijks verwerkte bloedige burgeroorlog (1936-1939), die de fascistische dictator Franco aan de macht bracht en het voorspel vormde van de Tweede Wereldoorlog, verdeelt het huidige Spanje tot op het bot. Na Franco’s dood is het land weliswaar een democratie geworden, maar getuige de kracht van separatistische en rechts-radicale bewegingen kun je je afvragen of de bevolking wel achter de democratie staat. Het is niet te hopen dat Spanje dezelfde weg uitgaat als de Republiek van Weimar destijds. Dat was een republiek zonder republikeinen, die door Hitler werd geëlimineerd. Spanje lijkt op een democratie zonder democraten. Ik ben dan ook benieuwd naar de ontwikkelingen daar en ik hoop dat Biemans’ nieuwe documentaire een tipje van de sluier kan oplichten.

ALBERT KORT, KAPELLE