VPRO Gids 2

9 januari t/m 15 januari
Pagina 7 - ‘Forum’
papier
7

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Kijken

Geachte redactie,

De beste wensen voor 2021!

Wat geniet ik toch iedere week van de illustraties (van o.a. Mireille Schaap) bij de column ‘Kijken’. Mijn verloofde scheurt soms de puzzel eruit voordat ik heb gekeken en krijgt dan de wind van voren!

ROSEMARIE POLS, DELFT

Nog een smet bij Van Boven

Merel van Ommen beweert (VPRO Gids #50, p.58) dat het enige smetje dat op Yvette van Boven te ontdekken valt als promotor van duurzaamheid is dat ze veel reist tussen haar verschillende woonplaatsen. Ik zie een andere smet bij haar, die wat mij betreft een stuk ernstiger is. In een uitzending van haar toenmalige VPRO-programma Koken met Van Boven ging ze met een beroepsvisser op het IJ bij Amsterdam vissen. Ze was zichtbaar onder de indruk van deze visser en negeerde volledig dat de door hem gevangen vissen in de boot nog leefden en daar een gruwelijke dood stierven, stikkend aan de lucht. Zo'n dood voor een vis is vergelijkbaar met hoe het voor een mens om langdurig onder water gehouden te worden tot hij of zij verdrinkt. In het programma werd trots hoe een van de gevangen vissen bereid werd, maar ze zei geen woord over hoe die vis heeft moeten lijden. In haar uitzending van 21 december liet ze enthousiast zien hoe lekker de door haar bereide schar is. Maar ze besteedde opnieuw geen enkele aandacht aan het grote lijden van die schar toen die in het net belandde en vervolgens stikte aan de lucht aan boord van het vissersschip, waarbij hij/zij mogelijk ook levend is opengesneden om van de ingewanden ontdaan te worden. Dat verzwijgen is, dunkt mij, een stevige smet op Yvette van Boven.

PAUL DENEKAMP, VOORZITTER VISSENBESCHERMING

Kerstgids

Vorige jaren was de twee-weken-filmgids een zelfstandig boekwerkje dat los te trekken was uit de twee-weken-kerstgids. Niet dat zo’n losse filmgids erg handig in het gebruik is, maar vooruit, het was te doen. Pluspuntje is wél dat jullie het boekwerkje leuk weten op te pimpen, dat dan weer wél.


Dit jaar zat de filmgids helaas volledig vastgeklemd tussen en vast aan andere pagina’s en was dus niet ‘uitneembaar’. Daarom heb ik de filmgids er met een stanleymesje moeten uitsnijden en vervolgens moeten dichtnieten om bladuitval te voorkomen.


Kunnen jullie asjeblief de volgende jaren ervoor zorgen dat de filmgids weer eenvoudig en in zijn totaliteit uit de gids te verwijderen is?

JAN VERSCHUREN, GELDROP

Columns

A.L. Snijders is een filosofisch humorist pur sang. Hij verknoopt drie of meer anekdotes tot één doorlopende overdenking. Tot slot geeft hij er een vrolijke draai aan en voilà: weer een troostrijk verhaal. Yasha komt in zijn meest recente restaurantcolumn niet verder dan het schaamteloos etaleren van carnivore driften, ter compensatie van zijn schuldgevoel wat betreft vleesconsumptie. In de door hem opgediste belegen mop echoot nog steeds duidelijk de jongste bediende na die hij ooit was, bij de Italiaan. Esther Gerritsen is een gewone, mondige huisvrouw die, net als haar meeste lezers, armoe verdeelt onder de rijken, maar strijdend en roepend ten onder gaat aan overconsumptie en massaverwoesting. En die, zoals iedereen, telkens glad vergeet : hypochondrie is ook narcisme.

GAB SZMULEWICZ, AMSTERDAM