VPRO Gids 8

22 februari t/m 28 februari
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Rectificatie

bij de cover van VPRO Gids #7.

Ischa Meijer was helemaal geen buurtgenoot van Theo Noort, Wim, Dirk en Cor waren dat ook niet. Wel ontving Noort Kok, Van den Broek en Brom in zijn studio in de Amsterdamse Pijp, gewoon omdat ze daar langsliepen

De foto van Ischa op de cover van VPRO Gids #7 is er wel een uit een serie, inderdaad gemaakt in 1979, maar dan voor Panorama.

Contaminatie

In het zeer lezenswaardige artikel ‘Eilandenrijk van het kwaad’ (VPRO Gids #6, p. 66) gaat de auteur compleet uit de bocht in zijn slotzin: ‘(…) het kanaal was zo smal en ondiep uitgevallen dat alleen binnenvaartscheepjes erdoorheen pasten.’ Ach, ach, het is niet alleen taalkundig onjuist, maar klinkt ook van geen meter. Genoemde scheepjes passen ergens in of ze kunnen erdoor. En erdoorheen is geen bestaand woord, zijnde een mix van een bijwoord (er), een voorzetsel (door) en een zogenaamd achtergeplaatst voorzetsel (heen). Er en door moeten dus van elkaar gescheiden worden en heen moet heengaan.

BEN VAN BAREN, IJSSELSTEIN

Moedervleugels

In haar artikel 'Meisjesboek voor iedereen' (VPRO Gids #6, p. 13), over Little Women (1868) van Louisa May Alcott, geeft Katja de Bruin de kwalificatie 'monsterlijk' aan de titel van de Nederlandse vertaling die zij zo'n veertig jaar geleden voor het eerst onder ogen kreeg: Onder moeders vleugels. Het kan nog monsterlijker, want oorspronkelijk werd deze Amerikaanse bestseller hier te lande voor het eerst in 1890 in vertaling uitgebracht onder de titel Onder moedervleugels, dus zonder tussen-s. Overigens lijkt het me onwaarschijnlijk dat de meeste jongens dit verhaal ook kennen, zoals De Bruin beweert. De meeste jongens in de puberleeftijd wilden niet dood met een meisjesboek worden aangetroffen, zeker niet als daar een moeder in de titel stond.

HANS HOES, HENGELO

Hen (2)

Gelukkig is Willem van Doorn (‘Forum’ #6) gepensioneerd, want ik geef Yasha toch een 10 voor Nederlandse taal en de docent Frans een 0. Sorry.

HELEN COUWENBERG, UTRECHT