VPRO Gids 7

15 februari t/m 21 februari
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Beeldcitaat

Wat een prachtig beeldcitaat op p. 59 van VPRO Gids #5. Twee keer dezelfde positie van hoofd, armen, benen en romp, maar o zo’n andere beweging en betekenis! Allebei gratie, maar ook het grote verschil: subtiliteit versus kracht, en draaien op de vierkante centimeter versus 8,95 meter verspringen. Daarom nog steeds blij met een tv-gids.

AD VAN PINXTEREN, NIJMEGEN

Eindstation Auschwitz (2)

De heer Reint Laan schrijft in ‘Forum’ #5 dat hij nog een exemplaar heeft kunnen bemachtigen van het zeldzame Eindstation Auschwitz, ‘een ongeschonden uitgave die ik zal laten inbinden om haar voor het nageslacht te bewaren’. De intentie om zeldzame boeken voor het nageslacht te bewaren getuigt van een houding die niet genoeg geprezen kan worden, maar de vraag is of inbinden hier de juiste oplossing is. Immers, met inbinden gaat ook een deel van de authenticiteit verloren, een belangrijk aspect van dit boekje, als ik het goed lees. Ik denk dat de heer Laan zichzelf, het nageslacht en het boekje een grotere dienst bewijst als hij het niet laat inbinden, maar in de oorspronkelijke staat laat. Voor het maken van een passend doosje om het boekje onbeschadigd en ongeschonden te laten is de boekbinder misschien wel een goed adres

CONSTANT LEM, RESTAURATOR KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Hollands

De voorkant van VPRO Gids #4 wordt omschreven als een onschuldig Hollands landschap dat dreiging uitstraalt. Het lijkt me verre van Hollands, eerder Gronings of Zeeuws. En mijn interpretatie is meer: na regen komt zonneschijn. Verder wordt op p. 74 van diezelfde gids ‘Laat me alleen’ tot de Hollandse levensliederencanon gerekend. Je zou het Hollandstalig kunnen noemen, maar het woord Holland gebruiken terwijl Nederland wordt bedoeld, is toch wat truttig. RTL-niveau, en dat hoort toch niet bij de VPRO? Het getuigt van weinig respect voor andere inheemse culturen binnen Nederland. Maar ja, als het lekker bekt, waarom zou je dan respect tonen?

BONIFATIUS BRATTINGA, WESTERDIEPSTERDALLEN

Red het internet? (2)

Bravo, Ad Hoogenboezem uit Baexem! Nog nooit zo goed geïnformeerd geweest sinds het internet (’Forum’#5). Je gooit er een paar fraaie Latijnse quotes tegenaan, en ook nog Voltaire. Nog nooit zo goed geïnformeerd geweest sinds het internet? Dream on, Ad!

BERT TIMMERMAN, DEVENTER

Kinabalu

In het artikel ‘In de klimmersfile’ (VPRO Gids #4, p. 90) staat een storende fout. Er wordt geschreven over de berg Kinabalu in de Himalaya. De berg Kinabalu bevindt zich echter op het Maleisische deel van het eiland Borneo.

ANDRÉ VERHOEF, RIJSWIJK

Rare jongens (2)

Al sinds Romeinse tijden zijn op alle overheidsgebouwen in het rijk, tot en met putdeksels aan toe, de volgende letters te lezen: SPQR, de afkorting van Senatus, Populusque Romanus, wat wil zeggen dat iets eigendom is van de stad, het volk, de staat. In de provincie werd van die afkorting gemaakt: Sono Pazzi Questi Romani – een uitspraak die in de Italiaanse uitgaves van de Asterix-albums regelmatig terugkeert en getuigt van een gezond wantrouwen. De Nederlandse vertaling is te lezen in de albums in onze taal. Dát is nog eens grappen maken!

DRÉ SPRANGERS, TILBURG