VPRO Gids 45

7 november t/m 13 november
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Rodney King

Een leuke special over de jaren negentig in VPRO Gids #43. Ook de bijdrage van Corinne van der Velden vond ik erg leuk om te lezen. Eén ding viel mij echter op , als Corinne (docent journalistiek nota bene) het heeft over de ‘moord’ op Rodney King , komt de term fake news wel erg dichtbij. Ook al herinneren we ons die verschrikkelijke beelden van de mishandeling van Rodney King en de rellen als gevolg daarvan, King overleed echter pas meer dan twintig jaar later in zijn zwembad.

PATRICK DUINE

Complotdenken

Wij zijn lid van de VPRO voor het alternatieve en kritische geluid in onze samenleving die altijd geneigd is toe te geven aan de heersende macht en structuren. Een omroep die ruimte geeft aan de voor een democratische samenleving onmisbare dwarsdenkers en -doeners. Juist in een tijd waarin de overheid zo veel dwingende en schadelijke maatregelen oplegt aan haar burgers is een kritische houding van wezenlijk belang. Wij zijn ontsteld over de laatste aflevering van Zondag met Lubach, waarin Arjen Lubach alle kritische geluiden omtrent het coronavirus bestempelt als gevaarlijke nonsens (zondag 18 oktober jl.). Mensen die deze geluiden laten horen worden zonder uitzondering neergezet als achterlijke complotdenkers die bestreden moeten worden. Dit druist in tegen onze cultuur van vrije meningsuiting en discussie. Over die 9/11-ontkenners, die ook onder die abjecte groep samenzweerders geschaard worden, had ik overigens weleens gehoord. In een serieuze documentaire over mysterieuze aspecten van de aanslag van 9/11 die de VPRO ooit uitzond. Deze mensen zijn helemaal geen 9/11-ontkenners. Net zo min als coronacritici virusontkenners zijn. Integendeel. Lubach wordt wel voorgesteld als hofnar van de overheid. Maar hier is hij dienaar van de overheid. Een hofnar wiens beledigende grollen door de machthebbers graag getolereerd worden omdat hij andere, onwelkome, werkelijk relevante tegenstanders van het overheidsbeleid zo veel mogelijk zwartmaakt en onderuithaalt. Hij zet aan tot het monddood maken van andere, vaak minstens zo opmerkelijke dwarsdenkers als hijzelf.

JAN VAN DER WIJK

Gele hesjes (2)

Albert Kort stelt in ‘Forum’ #44 dat nadruk op collectieve identiteiten, en dus op identiteitspolitiek, de doodsklap is voor de liberale democratie (en refereert daarbij aan Geert Maks opvatting dat bijeenkomsten van gele hesjes slechts een vorm van gezelligheid zijn). Hij gaat daarbij helaas voorbij aan het feit, dat ook ‘liberale democratie’ een (subjectieve) grondslag is voor een (westerse) collectieve identiteit. De nu steeds meer ervaren en erkende uitwassen van het neoliberalisme ondergraven de democratische basisbeginselen: gelijkheid (égalité), echte vrijheid (liberté) en collectieve verbondenheid (fraternité). Elk door een groep mensen gedeeld waardensysteem – of dat nu het christelijke, islamitische, socialistische of neoliberale is – heeft het vermogen tot zowel verbroedering als uitwassen. Gezelligheid is een aspect van verbroedering waar niets mis mee is. Ook wanneer onvrede over genoemde of andere uitwassen verbroedering en gezelligheid met zich meebrengt viert de democratie een feestje. Zelfs bij gele hesjes.

FRANS ELLENBROEK, TILBURG

Aardappelcrisis

In VPRO Gids #43 staat een artikel over de grote aardappelcrisis van 1845 (’Kladderatch’, p. 67). Een miljoen Ieren overleed. Dat hongersnood de doodsoorzaak was lijkt onwaarschijnlijk als er gesteld wordt dat een volwassene vijf kilo aardappels per dag at. Indigestie is dan waarschijnlijker, evenals obesitas.

HANS VAN NOORD, UTRECHT

Valse hoop

Door een technisch mankement is bij de korte recensie van premièrefilm Hope een verkeerd tekstje geplaatst (VPRO Gids #44, p. 32). De juiste omschrijving van de film is te vinden op vprogids.nl/hope.