VPRO Gids 43

24 oktober t/m 30 oktober
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Schoon kleedje

In het artikel ‘Waterwandeling’ (VPRO Gids #40, p. 82) legt Daan Schneider uit wat 'suppen' is: in het water op een plank staan en al peddelend vooruitkomen. Hij deed dat voor het eerst in de grachten van Mechelen, schrijft hij, samen met een vrouwelijke metgezel die kennelijk een jurk droeg. Volgens Daan riep een oudere vrouw haar op een gegeven moment vanaf de brug toe: ‘Gedurfd, met zo'n schoon kleedje.’ Ik vermoed dat Daan niet uit het zuiden des lands komt, want die vrouw riep zeer waarschijnlijk: ‘Ge durft, met zo'n schoon kleedje.’

E. BOUW

De nacht

Het laat zich denken dat uw muziekmedewerker Martin Kaaij over een gezonde nachtrust beschikt. Anders had hij niet kritiekloos de informatie doorgegeven dat ‘er ’s nachts niet gepraat wordt op Radio 4 (...) Van middernacht tot zeven uur klinkt er uitsluitend klassieke muziek,’ meldt hij (VPRO Gids #41, p. 42, ‘Ravels haperingen’). Wat dat maar zo. Als slechte slaper had ik mij geruime tijd gelukkig geprezen met het Radio 4-programma De nacht, met, inderdaad, zeven uur weldadig non-stop klassiek uit mijn speaker. Maar wie schetst mijn verbazing toen ik op zeker moment, rond vijf uur, uit mijn (onmisbare) ochtendsluimer wakker werd geschreeuwd door een onverstaanbaar, keihard ratelend omroeptype dat kennelijk toestemming – zo niet opdracht – had om de klassieke luisteraar het bed uit te treiteren met irrelevante kletsverhaaltjes tussen de schaarse muziek door, onder de onvolwassen noemer Voor de dag. Om vijf uur! Momenteel elke dinsdag. Je vraagt je af welke zichzelf overschattende mènnedzjur de kans kreeg om deze onzalige ingreep te verzinnen en toe te passen. Misschien heeft het iets te maken met reclameblokken? Gelukkig is er de VPRO Gids nog. Dan lees ik tenminste wanneer ik de radio UIT kan laten.

KEES VAN LANGERAAD (92), AMSTERDAM 

Murphy (slot)

In het debat over de wet van Murphy (’Forum’ #38 t/m #41) mis ik nog een invalshoek: het kan ook dat, als de beboterde of bejamde zijde van de boterham niet op het tapijt terechtkomt, de boterham aan de verkeerde zijde is besmeerd. Of ben ik nou de enige die het filosofische moppenboek van Thomas Cathcart en Daniel Klein heeft gelezen...?

JAN AART SUIJVER, LAREN (NH)

Wiskunde (2)

Omdat Miranda Cheng wiskunde voor zichzelf aanduidt als ‘compleet denken’ is voor professor Galjaard aangetoond dat zij haar denken ondergeschikt heeft gemaakt aan de wiskunde (’Forum’ #42). En erger: ‘Zij ziet dit niet in.’ Deze man, die in zijn paternalisme driftig zijn eruditie inzet om een eigenzinnige, vrijgevochten en begaafde jonge vrouw die op zijn terrein komt de les te lezen. Wat heet, volledig onderuit te halen. Hoe weet professor Galjaard wat Cheng bedoelt met ‘compleet denken’? Heeft hij daar met haar over gesproken? Dat denk ik niet. Curieus dus om daar dan zo’n vlammend betoog op te baseren. Ik vind het jammer dat de VPRO Gids plaats biedt aan iemand die zich gepasseerd voelt door zo’n geniale vrouw. Met zijn tekst die heel duidelijk ‘een dogmatisch kader voor onze toekomst’ wil zijn. En om het laatste woord te krijgen eindigt hij met deze zin: ‘(…) haar wiskundige formuleringen, ze zijn verbonden met het niks van de oerknal.’ Oh ja? Jeetje, vertel! De Grote vragen-aflevering met Cheng was prachtig en ging voor een groot deel over de moeilijke weg die ze moest afleggen om te komen waar ze is – zie ook Hugo Bloms column ‘Begrip’ in dezelfde gids. Om met Blom te spreken: ‘Miranda, ik begrijp het. Helemaal.’

MARGA WESSELS, AMSTERDAM