VPRO Gids 42

17 oktober t/m 23 oktober
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Wiskunde

Wiskunde is een bijzondere manier van denken. Het is gereedschap om in vrijheid vraagstukken te lijf te gaan die zich voor een wiskundige benadering lenen. Miranda Cheng toont echter dat zij wiskunde niet beschouwt als in vrijheid te hanteren gereedschap maar als compleet denken (Grote vragen, NPO 2, 4 oktober jl.). Daarmee maakt zij haar denken ondergeschikt aan wiskunde en geeft ze fundamenteel haar vrijheid van denken prijs. Zij ziet dit niet in, juist omdat zij wiskundig denken als ‘compleet’ ziet. Zij acht haar zienswijze noodzakelijk voor ons overleven als mensheid. Dat maakt haar overigens ook ongerust, want de velen die niet over wiskundige kennis beschikken hebben in feite niets meer in te brengen. Ons lot wordt in handen gelegd van ‘alwetende’ superieuren. Wat zij ondanks ongerustheid blijkbaar niet inziet is, dat hiermee een ongekende vorm van uitsluiting en religieus getint dictatorschap om de hoek komt kijken. Want wat ‘niet meer dan’ gereedschap zou moeten zijn wordt bij haar tot een dogmatisch kader voor onze toekomst. Elk vraagstuk wordt bij haar een wiskundig vraagstuk. Wiskunde is bij Miranda Cheng de sleutel tot ‘een theorie van alles’. Hoezo ‘alles’? Wat zij nastreeft, haar wiskundige formuleringen, ze zijn verbonden met het niks van de oerknal.

DR. IR. J.H. GALJAARD

Lezen met Lubach (2)

Ter geruststelling van Elly Mönnichmann (’Forum’# 41) en ter verdediging van Arjen Lubach en andere critici van ‘begrijpend lezen’: zij pleiten niet tegen het leren volgen van een redenering of het leggen van verbanden, maar tegen een benadering die de vorm steeds boven de inhoud lijkt te verkiezen. Het hameren op het herkennen van abstracte tekststructuren en het benoemen van ‘signaalwoorden’ is als een langdradige uiteenzetting van de benamingen van alle spieren die nodig zijn om je eten te kauwen, nog voor de maaltijd is begonnen: je gaat er niet beter van kauwen en het kan je eetlust grondig bederven.

JASPER CAARLS, DEN HAAG

Politieke dwaalwegen

Titia Hoogendoorn en Daniël van de Poppe (VPRO Gids #40, p. 26, ‘Stem wijzer’) hebben kennelijk nog weinig ervaring met de politieke mores. Anders zouden ze namelijk weten dat stemwijzers geen uitkomst brengen, maar staan voor subtiele beïnvloeding, en dat ‘populisme’ staat voor het dedain (en de invloed) van links, waar je het ook als geuzennaam kunt beschouwen voor wezenlijke inspraak. Kookshows, podcasts en vloggen kun je eveneens onder populisme scharen, maar dan om zieltjes te winnen achter rookgordijnen. Wat me echter intrigeert is de opmerking ‘hoe een partij over bepaalde kwesties denkt wordt alleen duidelijk als je alle partijprogramma’s leest’. Ik kon een glimlach niet onderdrukken bij zo veel naïviteit. Zouden ze bijvoorbeeld de kroonjuwelen van D66 nooit hebben gezien? Als je echt wilt weten waar partijen voor staan moet je inzichtelijk maken door welke partijen wat voor moties, amendementen en wetsontwerpen zijn ingediend, en welke partijen voor en tegen hebben gestemd. Meer is niet nodig om te weten, en dan laat ik vluchtende Kamerleden nog achterwege. Op dit essentiële punt laat het journaille steevast vóór elke verkiezing verstek gaan, om zich over de even vrijblijvende als nietszeggende verkiezingskretologie te buigen. Ik zou zeggen: stem eindelijk eens wijzer!

WILLEM EPPINK, NIJMEGEN

Onmisbaren (4)

Misschien moet Jeroen Roelfsema (’Forum’ #40) toch maar eens mee ‘het veld’ in: de rijkspolitie werd in de politiewet van 1993 opgeheven en ging op in de 25 nieuwe politiekorpsen. Ook naar de veldpolitie zal hij tevergeefs zoeken: dat onderdeel van de rijkspolitie verdween in datzelfde jaar.

AAD WEVER, DEVENTER