VPRO Gids 40

3 oktober t/m 9 oktober
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Onmisbaren (2)

Wat een geweldige verademing te midden van al het corana- en klimaatgedram, links, rechts, rood en groen geleuter plus miljarden over de balk (VPRO Tegenlicht: Top der Onmisbaren, 13 september jl.). Eindelijk een samenvatting van wat echt van belang is, waar wij, gewone burgers, echt iets mee opschieten. Zouden onze politici zich hier iets van aantrekken? Misschien moeten we (nog) maar een nieuwe partij starten. Het programma is er al. En mijn stem zullen ze hebben.

WILLEM KLINKENBERG, KATWIJK

Slim

Hugo Blom verbaast zich over de wildgroei van het woord slim, naar het Engelse smart (VPRO Gids #39, p. 5, ‘Woord’). Maar waarom verbaast hij zich niet veel méér over de uitzondering op die trend: de lockdown die we intelligent noemen?

MARIJKE VERBREE-LUTTIKHUIS, DEN HAAG

Slim (2)

Wat heeft Hugo Blom (VPRO Gids #39, p. 5, ‘Woord’) hartverscheurend gelijk: dat jeukwoord ‘slim’ komt ook mij de neus uit. Vooral omdat het zo vaak naar het tegenovergestelde verwijst. Mag ik nog een andere oprukkende wanstaltigheid voorstellen? Maatwerk. Terwijl we dankzij uniformering en grove algoritmen de grauwe gemeenschappelijkheid in worden geduwd, hebben alle politici, consultants en handige jongens en meisjes het over maatregelen en andere zaken die – uiteraard – ‘maatwerk’ vereisen, toegesneden op ieder behoeftig individu. Het is ooit begonnen met ‘maatpakken’ voor heren, die bij de herenmodezaak hun confectiebroek of -jasje wat lieten innemen. En zie: ineens werden we overheerst door maatkostuums.

BOB LAGAAIJ, MIDDELBURG

Onmisbaren (3)

In ‘Forum’ #38 schrijft Eric Braun dat het een goed idee zou zijn om ambtenaren minimaal één dag per week te laten meelopen met iemand uit het veld. Dit is een merkwaardig idee. Ik ben rijksambtenaar en doe zeer technisch werk. Ik vorm samen met anderen die, al dan niet als ambtenaar, hetzelfde werk doen het veld. Ik zie ook niet in hoe iemand die bijvoorbeeld bij de rijkspolitie werkt een dag in het veld moet meelopen. Welk veld? Daarnaast denk ik dat, als er sprake is van een veld waar ambtenaren een dag in week zouden kunnen meelopen, dit na enige tijd, of misschien al direct, door de mensen uit het veld als belastend wordt ervaren en door de ambtenaar als zonde van de tijd en dus ook van belastinggeld.

JEROEN ROELFSEMA

Wet van Murphy (2)

Er bestaat een experimenteel bewijs voor de wet van Murphy (’Forum’ #38). Laat een beschuit met jam van de rand van een tafel op een hoogpolig tapijt vallen. Komt de jam op het tapijt, dan is dat een bevestiging van de wet van Murphy. Landt de beschuit met de jam naar boven, dan betekent dit alleen maar dat voor dit bewijs de wet van Murphy opgaat. Bedenk nu zelf wat hieraan niet klopt.

HARM J. SCHOONHOVEN, UTRECHT