VPRO Gids 35

29 augustus t/m 4 september
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Carola Schouten

Ademloos gekeken naar Carola Schouten in Zomergasten (16 augustus jl.). Open met humor, menselijk met diepgang, vol constructieve twijfels, maar vooral eerlijk! Een eigenheimer die zich staande kan houden in circus Den Haag. Na tien jaar Rutte denk ik: geef deze vrouw ook eens tien jaar, misschien lukt het haar dit land weer ‘richting’ te geven.

DONALD WIJSENBEK, BILTHOVEN

Carola Schouten (2)

Een vrouw die op televisie openlijk uitkomt voor haar geloof in God, de schepper van hemel en aarde, en in Jezus, die altijd dicht bij de mens zal zijn. Een vrouw die ministeriële verantwoordelijkheid draagt voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en die daarbij met haar kennis en kunde en met haar volle verstand zo goed mogelijk ieders belang probeert te dienen. Het was een openhartig, bewonderenswaardig gesprek. Niet lief, naïef, zoet, zijig, dweperig, maar eerlijk, ontroerend, duidelijk. ‘Gaan we met politiek eindigen?’ ‘Dan zal ik een politiek antwoord geven.’

WYBE RUSSCHEN, HOOGVLIET

De geniale vriendin

Slordig dat de hoofdpersonen uit de serie De geniale vriendin in de toelichting bij het omslag van VPRO Gids #33/34 zijn omgewisseld. Het feit dat de bovenste (Lila) een schoenendoos vasthoudt, zou genoeg moeten zeggen. Ook het fotobijschrift op p. 11 klopt niet. Daar zie je de schoenmakerij van de Cerullo’s, niet ‘het naaiatelier waar de kleding voor de acteurs en actrices wordt gemaakt’. Jammer.

ELS KLIJNSMA, WIJK BIJ DUURSTEDE

Misvatting

In de recensie over De Vikingen. Een nieuwe geschiedenis van N. Price staat iets bevreemdends (VPRO Gids #31/32, p. 10, ‘Van de clichés, verlos ons Heer!’). Volgens het intro schreef Price De Vikingen als een studie waarin hij ‘misvattingen ontkracht’. Waarom dan dat bizarre fragment uit het reisverslag van Ahmed ibn Fadlan waarmee het artikel wordt besloten? Fadlan was secretaris van een ambassadeursgezelschap uit Bagdad en is nooit in Scandinavië geweest. Rond 922 noteerde hij tijdens een bezoek aan Rusiyyah (Wolga-Bulgarije) verhalen die over Noormannen de ronde deden. Vaak waren zulke verslagen door afstand, vertaling en eigenbelang gekleurd en ze contrasteren met rapporten van de Perzische reiziger Ibn Rustah. De wetenschap heeft door de eeuwen heen dan ook vraagtekens bij de ‘waarheidsvinding’ van Fadlan gezet. Zo bevatten zijn beschrijvingen van begrafenisrites elementen die niet in Oudnoorse bronnen worden teruggevonden. Door een ceremonie als die in uw artikel als waargebeurd neer te zetten, doet Price zijn streven tot ‘ontkrachten van ingesleten misvattingen’ geweld aan.

ARNE ZUIDHOEK

Inez Weski (3)

Mevrouw Bakker vindt Inez Weski een prachtmens en meneer Van de Bospoort wijt het mislukken van Zomergasten met haar aan Janine Abbring (’Forum’ #33/34). Met beiden ben ik het oneens. Dat het programma mislukte klopt, maar dat lag niet aan Abbring. Als je drie uur lang wordt geïnterviewd, is het een belediging voor de kijker dat je zelfs geen glimp wilt laten zien van je achtergrond, afkomst, motivatie, noem maar op. Daar is dit programma namelijk voor bedoeld. Dat heeft niets te maken met sensatiezucht, dat is gewoon belangstelling voor wie en wat iemand is. Dat Weski niet over lopende strafzaken wilde praten, is begrijpelijk, maar weigeren de vraag te beantwoorden of ze een oorlogsmisdadiger zou willen verdedigen, is op z'n minst curieus. Ze droeg het onderwerp zelf aan! En zo ging het maar door. Natuurlijk word je daar als interviewer tureluurs van en denk je op een gegeven moment: wat kan ik in hemelsnaam wel en niet vragen? Weski heeft helemaal niets van zichzelf laten zien. Hoezo prachtmens? Ik vind het een schrijnend gebrek aan respect en empathie voor de kijker.

Edo Veenstra

AMSTERDAM