VPRO Gids 3

18 januari t/m 24 januari
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Internetbankieren (3)

Wat ik gemist heb in de uitzending Zondag met Lubach van 15 december is het probleem van de grote vergeten en verborgen groep mensen die onder bewindvoering staat. Het aantal mensen dat niet over eigen financiële zaken kan beslissen, ligt nu rond 255.000. Zij mogen niet meedoen met internetbankieren en elektronisch betalen. Deze mensen zijn aangewezen op pinautomaten om te kunnen beschikken over een  beperkt, vastgesteld bedrag in hun portemonnee. Jammer vind ik het dat deze groep buiten beeld blijft. Begrijpelijk, want de belevingswereld en de sociale achtergrond van de meeste VPRO-kijkers is – sans rancune – een totaal andere. 

 

Lien Mathijsen van Zagten, Amsterdam

Internetbankieren (4)

De inhoud van beide brieven over internetbankieren (’Forum’ #1) is mij uit het hart gegrepen. Wie niet handig is in het bedienen van de computer wordt meewarig of met dedain bekeken of zelfs dom en taalarm genoemd. In beide brieven werd één facet buiten beschouwing gelaten, namelijk waar de weerzin tegen internetbankieren op gebaseerd is: internet is niet veilig! 

Met grote regelmaat wordt melding gemaakt van phishing, hacking en fraude waarmee gigantische geldbedragen in handen van de misdaad belanden, dan wel spoorloos verdwijnen. Terwijl menig bankdirecteur beweert dat het zo’n veilig betaalsysteem is, blijkt zijn bank buiten de publiciteit om financiële schades als gevolg van internet aan de klanten te compenseren. Daarnaast blijkt internet een ideaal middel om persoonlijke vetes in de openbaarheid te brengen. Internet is in principe een eenvoudig en goed middel om kennis te vergaren. Laat het daarbij blijven. Tja, iedereen moet aan het internet, maar zolang het niet optimaal veilig is… mij niet gezien. 

W. van Riet, Deurne

Noormandiërs

In de begeleidende tekst bij een geschiedenisprogramma op BBC 4 (VPRO Gids # 1, p. 70) wordt The Normans vertaald met 'Noormannen'. Dit moet zijn: Normandiërs. Noormannen wordt in het Engels vertaald met Northmen, Norsemen of Vikings. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de drie benamingen. Noren zijn in het Engels Norwegians.

R.W.H.B. Duppen, Amsterdam

ADHD

In VPRO Gids #1 trof ik op pagina 75 een vooraankondiging van het programma ADHDennis aan. ADHD werd daarin een ‘gedragsstoornis’ genoemd. Ik weet niet of de redactie deze term klakkeloos heeft overgenomen van ADHDennis, maar het is feitelijk onjuist. ADHD is een informatie-verwerkingsstoornis. Zo kunnen ADHD'ers sneller zowel over- als onderprikkeld raken. 

Voor ADHD'ers in je organisatie is het een marteling om een drukke werkdag te beginnen met een briefing en de drukke werkdag af te sluiten met een lange, saaie vergadering. Ook te korte pauzes, met dús te weinig herstelmomenten, zijn funest.

ADHD'ers kunnen echter ingezet worden als de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn. Eigenlijk zijn bovenstaande factoren voor iedere werknemer een marteling, maar de werknemers met ADHD krijgen hier het eerste last van. Juist vanwege die ’stoornis’.

Bart Jongeling, Groningen

Afrikaans

In het stuk over vergeten en onopgemerkte literatuur (VPRO Gids #1, p. 34) valt de naam van Rob van de Veer, vertaler vanuit het Afrikaans. Pal ernaast: het stukje van A.L. Snijders. In Leiden zit hij naast een professor die Afrikaanse talen als specialiteit heeft. Hij vraagt de man hoeveel talen er in Afrika worden gesproken. Het antwoord: meer dan tweeduizend.

Eddy Koning, Amsterdam

Aanvulling

1795 van Dan Sleigh (VPRO Gids #2, p. 34) werd niet alleen door Riet de Jong-Goossens vertaald. Ze deed dit samen met Bert Aquarius – red.