VPRO Gids 26

27 juni t/m 3 juli
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Haydn

Ook Joseph Haydn zat toentertijd dus al verveeld aan zijn mobieltje – waarschijnlijk met Wolfgang Amadeus (VPRO Gids #23, p .81) 

R.A. LITAROWITSCH

Dokter Zjivago

In het artikel ‘Windkracht’ (VPRO Gids #25, p. 32) schrijft u over de roman Dokter Zjivago dat ‘de Russische vertaling werd uitgegeven in Den Haag’. De eerste Russische uitgave van deze beroemde roman werd inderdaad in september 1958 gedrukt bij Mouton Press in Den Haag. Dit was echter geen vertaling, maar het origineel. Het feit dat het boek inmiddels al in diverse andere talen was verschenen doet daar niets aan af.

AAD JANSSEN (Covertaler van Lara, Het aangrijpende liefdesverhaal achter dokter Zjivago van Anna Pasternak), Bussum

Uitgewoond 

Al sinds 1989, het jaar waarin de Berlijnse Muur viel, waait er een spook door Europa. Geen communistisch spook, waarmee Karl Marx in 1848 de toenmalige burgerij angst aanjaagde. Ditmaal gaat het om het spook van het neoliberalisme dat de hele wereld beschouwt als één grote marktplaats waarin zelfs de meeste fundamentele mensenrechten tot ordinaire handelswaar worden gemaakt. Voedsel- en energievoorziening, onderwijs en huisvesting zijn al lang geen collectieve voorzieningen meer waarop iedere burger aanspraak kan maken, maar slechts commerciële speeltjes waarmee gewetenloze durfkapitalisten dik geld kunnen verdienen. Plaatselijke initiatieven om hier iets tegen te doen verdienen lof, maar of ze veel zoden aan de dijk zetten is twijfelachtig. Lokale machten kunnen tenslotte geen mondiale bergen verzetten. Hetzelfde geldt voor de waarschuwingen van gerenommeerde economen als Joseph Stiglitz en Thomas Piketty. Die zijn niet meer dan roependen in een woestijn. Het is te hopen de documentaire van Fredrik Gertten, waarin de schrijnende situatie op de woningmarkt aan de kaak wordt gesteld (VPRO Gids # 23, p. 16, ‘Uitgewoond’), wel iets kan losmaken.

ALBERT KORT, ’S-HEER HENDRIKSKINDEREN

Quatro (2)

Marije Bevelander zegt in ‘Forum’ #24 dat in VPRO Gids #22 (p. 36, ‘Boogie, glam en Suzi Q’) staat dat Suzi Quatro het aan zichzelf te wijten had dat ze op haar kont werd geslagen. Maar dat staat er helemaal niet! Dat is volgens mij een volstrekt verkeerde interpretatie van de tekst. Media maken zich hier zelf ook regelmatig schuldig aan, maar ze zouden mensen die anderen woorden in de mond leggen geen platform moeten geven.

PATRICK SCHOEMAKER, UTRECHT

Volksaard

Mijn complimenten voor de interessante uitzending betreffende corona in Zweden (Zweden doen het anders, 11 juni jl., NPO 1) met de sympathieke Sander Schimmelpenninck en Thomas Erdbrink. Opvallend vond ik de typering van Sanders vriendin van het verschil tussen Zweden en Nederlanders. Exact hetzelfde verschil ervaar ik tussen Groningers en Randstedelingen. De ‘grens’ van deze volksaardverschillen ligt dus dichterbij. Komt dat door het ruimtelijker wonen? Hoe dan ook: corona bleef hier nagenoeg wel weg. Ik ben heel benieuwd naar de tweede golf en naar de uitkomst van deze verschillende aanpakken.

BONIFATIUS D. BRATTINGA, WESTERDIEPSTERDALLEN