VPRO Gids 24

13 juni t/m 19 juni
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Dylan (2)

Vraag aan Kees van de Wiel uit Eindhoven (‘Forum’ #23): wat heb jij eigenlijk tegen Dylan? Ik zag hem op 2 november 2015 in the flesh (want dat moet inderdaad minimaal één keer in je leven gebeuren) in het Muziekcentrum in Eindhoven. Zijn opkomst zal ik nooit vergeten. Klein manneke met grote hoed in te lang colbert. Kwiek loopje (74 jaar), ironisch lachje naar ons, toeschouwers. Alles helemaal verstaanbaar, niks rug naar het publiek. Geweldig! Waar was je, Kees? Geen enkele hobo bleef (en blijft) zichzelf zo lang trouw als The Hobo from Hibbing.

In VPRO Gids #22 staat een artikel van Arnout Jaspers waarin hij het onder meer over nucleair afval heeft (p. 28 ‘De retorische boemerang’). Hij schrijft dat dit afval ‘na een eeuw negentig procent van z’n radioactiviteit kwijt is en na een paar duizend jaar nauwelijks gevaarlijker is dan natuurlijk uraniumerts’. Ook haalt hij iemand aan die stelt dat je kunt roepen wat je wilt als je tegen kernenergie bent. Op grond van mijn jarenlange studie naar kernenergiezaken moet ik stellen dat Jaspers ongelijk heeft. De regeringen van bijvoorbeeld Duitsland en Zwitserland gaan bij hun plannen voor de opslag van kernafval uit van een gevaarperiode van één miljoen jaar. Ook is het pertinent onjuist dat medewerkers van organisaties die bezwaren hebben tegen kernenergie zomaar wat roepen. Ik ken ze niet, helaas noemt Jaspers mens en paard niet. Wel benadrukt hij het belang van factchecken. Mijn advies is dat hij dat zelf ook zou moeten doen. Dan worden lezers van de VPRO Gids niet onjuist geïnformeerd.

Naschrift van de auteur

Dat de radiotoxiciteit ('het gevaar') van nucleair afval zeker in het begin snel afneemt, is onomstreden (of zou dat moeten zijn). Een overzicht staat bijvoorbeeld in de grafiek op p. 34 van de Opera Safety Case (covra.nl/app/uploads/2019/08/Opera-SafetyCase.pdf). N.B.: zowel de verticale als de horizontale schaal in de grafiek is logaritmisch: met elk streepje naar beneden op de verticale schaal neemt de radiotoxiciteit met een factor 10 af, dus twee streepjes is een factor 100, drie streepjes een factor 1000, enzovoort. Deze afname is niet afhankelijk van enige behandeling van het afval, dit is een fysisch gegeven. Er zijn twee hoofdcategorieën afval: Spent Fuel en High Level Waste (HLW). Het Nederlandse afval bestaat voor 5,6 procent uit Spent Fuel (zie tekst en tabel op p. 76 in hetzelfde rapport). HLW wordt na zo’n 3000 jaar minder gevaarlijk dan natuurlijk uraniumerts, het aandeel Spent Fuel vervalt langzamer, dit zorgt dan nog voor een restant radiotoxiciteit boven op dat van natuurlijk uraniumerts. Vandaar dat ik zeg dat het 'nauwelijks gevaarlijker' is dan natuurlijk uraniumerts.

JOSÉ GEERINGS, EINDHOVEN

Quatro

In VPRO Gids #22 staat dat Suzi Quatro het aan zichzelf te wijten had dat ze op haar kont werd geslagen (p. 36, ‘Boogie, glam en Suzi Q’). Ik citeer: ‘De klap die presentator Rusell Harty in zijn liveshow op de kont van Quatro geeft kan natuurlijk niet. Nu niet, toen niet. Maar goed, hij zal wel gedacht hebben: moet je 'm maar niet laten zien op het omslag van Rolling Stone.’ Echt waar? ‘Maar goed’?! Het is helemaal niet goed, nu niet en toen niet.

MARIJE BEVELANDER, BUURMALSEN

Herstel

Het artikel 'Stilte in de stad' (VPRO Gids #23, p. 74) schreven wij abusievelijk toe aan Hans van Wetering, maar het ontsproot toch echt aan het brein van Bouwe van Straten.