VPRO Gids 48

30 november t/m 6 december
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Domela

We leven in een periode waarin de meeste mensen slechts warm lijken te lopen voor zaken die met direct materieel gewin te maken hebben. Voorbij lijkt de tijd waarin ideologieën of geloofsovertuigingen in staat waren mensenmassa’s op de been konden brengen. Alleen daarom al is het bewonderenswaardig dat muzikant en schrijver Meindert Talma een passie heeft geschreven voor de ‘vader’ van het Nederlandse anarchisme Domela Nieuwenhuis (VPRO Gids # 47, p. 24). Domela mag dan door zijn strijd tegen de vijf K’s (Kerk, Koning, Kapitaal, Kazerne en Kroeg) op veel verzet zijn gestuit, dat neemt niet weg dat de man met veel hartstocht voor zijn idealen vocht en er op die manier in slaagde mensen te verbinden. In dat opzicht is hij wellicht een lichtend voorbeeld voor de velen onder ons die over geen enkel andere ‘passie’ beschikken dan een betaalbare vakantie of een lage benzineprijs.  

ALBERT KORT  , ’S-HEER HENDRIKSKINDEREN  

Daf

De deelname van Daf aan de London-Sydney Marathon (VPRO Gids #45, p. 11) was niet aan de aandacht van Radio Moskou ontsnapt. Als werkstudent had ik me de aanschaf van een Loewe Opta stereoradio met boxen kunnen veroorloven. Nadat ik een dipoolantenne had aangesloten, bleek ik ook nog enige kortegolfzenders te kunnen ontvangen. Op zoek naar de Wereldomroep stuitte ik een keer op de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Moskou. Zo vernam ik dat ook een communist aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen deelnam. Het zal omstreeks januari 1969 geweest zijn dat nieuwslezer Kiril Bratsev in zijn uitstekend Nederlands met een licht Vlaamsachtig accent melding maakte van het succes van het door Avtoexport ingeschreven team van vier Moskvitches 408 (in Nederland ook bekend als Scaldia) dat onder leiding van kameraad Alexander Ipatenko de teamprijs had gewonnen. Alle Moskvitches hadden de Marathon uitgereden en behaalden de plaatsen 20, 22, 33 en 38. Een overwinning van het collectief, en dat zonder luchtsteun! Die laatste woorden met enige nadruk uitgesproken. 

BERT MARCUS, DEN HAAG

Daf (2)

Wat een pracht tijdsbeeld werd er geschetst! Heel herkenbaar, ja, dat waren andere tijden! Wij woonden destijds in Eindhoven op de hoek Hobbemastraat/Jeroenboschlaan vlakbij de Daf-fabriek (Nu: Houben Worstenbroodjes). Onze ouders hadden een brood- en banketbakkerij aldaar en waren onder andere in het bezit van een Daf-bestelauto. In november 1969 werd ik achttien jaar en moest snel mijn rijbewijs halen; dat was handig in verband met bestellingen rondbrengen. Ons vader zei: 'Doe maar in een Daf, de jongens leren je wel schakelen.' (Ik had vier broers boven mij). Nog een opmerking die ik kreeg: 'Niet te vroeg richting aangeven, zo kort mogelijk, het mechaniek kan zo sneller stuk gaan.' Na elf rijlessen à negen gulden ging ik op examen en reed ik af, in een Daf, en slaagde. En ja, op een parkeerterrein in de buurt leerde ik schakelen van mijn broers in onze Peugeot. Nu rijd ik weer lekker in een automaat!

MARGRIET DE VLAS-HOUBEN, HAARLEM

Vrouwenvoetbal

In VPRO Gids #45 staat op 12 november bij Veronica: '19.30 EK kwalificatie vrouwenvoetbal: Nederland – Slovenië.' Meer niet. Hoe anders vermeldt u mannenvoetbal kwalificatiewedstrijden! Misschien krijgt u dat zo aangeleverd, maar dat is geen excuus voor deze vrouwenvoetbaldiscriminatie; u bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw eigen gids! Een kleine smet op uw verder zo voortreffelijke gids, waar u in de toekomst op zou moeten letten.

HANS VAN ROSSUM, ALKMAAR

Bericht aan de lezers

De abonnementsprijzen van de VPRO Gids per 1 januari 2020:

Jaarabonnement

€ 71,00 bij automatische incasso

€ 72,50 bij betaling per acceptgiro

Halfjaarabonnement

€ 37,00 bij automatische incasso

€ 38,50 bij betaling per acceptgiro

Kwartaalabonnement

€ 19,00 bij automatische incasso

€ 20,50 bij betaling per acceptgiro