VPRO Gids 47

23 november t/m 29 november
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Vrouwen?

Als deelnemer aan de whiskyreis van ’t Woest Genoegen ('Breinbrouwerij', VPRO Gids #45, p. 32) kan ik melden dat er toen twee vrouwen in het gezelschap van in totaal vijftien mensen waren. Ja, in meerderheid mannen, maar geen reden om de vrouwen maar uit het verhaal te knippen. Dergelijk seksisme had ik van mijn VPRO niet verwacht.

MARLIE VERHEGGEN

Stilzwijgen (3)

Erg jammer dat Joseph van der Meer in zijn brief over de Spaanse Burgeroorlog ('Forum' #44) niet vermeldt dat de 'uiterst misdadige en rampzalige periode ten tijde van de Spaanse Republiek' grotendeels werd aangedreven door aanhangers van de Falange en niet door de wettig gekozen sociaaldemocratische regering! Het onlangs heruitgegeven boek The Life and Death of the Spanish Republic van Henry Buckley laat daarover weinig twijfel bestaan.

ROBERT SCHRAM , DEN HAAG

Vrouwen? (2)

In het artikel over de NOS-correspondenten ('Je kunt niet overal zijn', VPRO Gids #45, p. 16) kwam geen vrouw voor (alleen een foto waarop Marieke de Vries te zien was). Waar zijn Garrie van Pinxteren, Rolien Créton, Lia van Bekhoven, Conny Keessen en al die andere uitstekende, hardwerkende, welingelichte en zeer betrokken correspondenten, als ik vragen mag?

MIES VAN SUIJLEKOM, APELDOORN

Migranten

Migranten nodig in Nederland (VPRO Tegenlicht, 9 november)? Hier is mijn ervaring daarmee: als kind van een Poolse moeder en tirannieke Nederlandse vader werd ik als baby naar Nederland meegenomen. Na een destructieve gezinssituatie kwam ik vanaf mijn veertiende in de jeugdzorg terecht. Ook hier werd niet goed voor mij of de andere jongeren gezorgd. Vervolgens mocht ik het vanaf mijn achttiende helemaal zelf zien uit te zoeken. Als kwetsbare burger word je hier in Nederland in de steek gelaten. Dit is noch een zorgzame noch een meritocratische samenleving. Jouw succes en zelfs levensgeluk worden voor een groot deel bepaald door je sociaaleconomische klasse, niet je talent en inzet. Misschien is onze klassenmaatschappij een goed onderwerp voor een komende aflevering.

MICHAEL WEIJ

Daf

Wat een prachtig tijdsbeeld werd er geschetst VPRO Gids #45 ('Eens een truttenschudder...', p. 11). Heel herkenbaar, ja, dat waren andere tijden! Wij woonden destijds in Eindhoven, vlak bij de Daf-fabriek (nu: Houben Worstenbroodjes). Onze ouders hadden een brood- en banketbakkerij aldaar en waren onder meer in het bezit van een Daf-bestelauto. In november 1969 werd ik achttien jaar en ik moest snel mijn rijbewijs halen, was handig in verband met bestellingen rondbrengen. Ons vader zei: “Doe maar in een Daf, de jongens leren je wel schakelen." (Ik had vier oudere broers.) Nog een opmerking die ik kreeg: “Niet te vroeg richting aangeven, zo kort mogelijk, het mechaniek kan anders sneller stukgaan.” Na elf rijlessen à negen gulden per keer deed ik examen, ik reed af in een Daf en slaagde. En ja, op een parkeerterrein in de buurt leerde ik schakelen van mijn broers in onze Peugeot. Nu rijd ik weer lekker in een automaat.

MARGRIET DE VLAS-HOUBEN, HAARLEM

Genot (2)

Het lijkt me erg sterk dat de VPRO het eens is met Willem Pauwelussens stelling dat de omroep 'gezond denkt over roken' (Forum #46), omdat het woord 'sigaret' twee keer gebruikt wordt in een artikel. In 2018 werd bij 10.400 patiënten in Nederland de diagnose longkanker gesteld, bij het overgrote deel is roken de oorzaak. Voor de bewering dat het lichaam helemaal herstelt bij minder dan zes sigaretten per dag roken, is geen onderbouwing in de wetenschappelijke literatuur. Ik neem aan dat de VPRO het met me eens is dat 'gezond denken over roken' inhoudt: niet roken en het voorkomen van nieuwe rookverslaafden.

BAS VAN DER MAAT (LONGARTS), ALMERE