VPRO Gids 46

16 november t/m 22 november
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Fischer-Z

Het is maar de vraag of de naam van de Britse rockband Fischer-Z werkelijk is afgeleid van een methode die ‘betrouwbaarheidsintervallen in correlaties beschrijft' ('Idee', VPRO Gids #44, p. 5). De Nederlandse Wikipedia wil ons dat zeer slordig geformuleerd doen geloven zonder de term Fisher Z-transformatie te noemen. De Engelstalige Wikipedia verwijst niet naar deze Z-transformatie, maar legt een link naar Fishers Z-verdeling, een functie van de bekendere F-verdeling. Aan beide niet met elkaar te verwarren statistische begrippen is de naam van de beroemde statisticus R.A. Fisher (1890-1962) verbonden.

ANNE BOOMSMA, HAREN

Wommels

In de Etalage las ik het stuk over 2Doc: Mevrouw Faber ('Fris verhaal', VPRO Gids #44, p. 58), dat die avond op NPO 2 te zien was. Daar staat: '(...) de transitie van transvrouw Harriette (vroeger Harm), een vrachtwagenchauffeur uit het Friese gehucht Wommels.' Wommels is een flink dorp met meer dan tweeduizend inwoners dat een belangrijke centrumfunctie heeft in de Greidhoek, het weidegebied tussen de steden Franeker, Bolsward, Sneek en Leeuwarden. Het is in mijn ogen toch wel denigrerend een dergelijke plaats als een gehucht af te doen. Of had Daan Schneider dat in tweede instantie zelf ook in de gaten? Verderop schrijft hij namelijk: 'Harriette en Siepie (...) wonen in een klein Fries dorp.'

FRANS WOLTRING, LEEUWARDEN

Genot

Tot voor kort waren sigaretten nog dagelijkse genotmiddelen. De felle antirookcampagnes ten spijt is dat voor veel mensen nog altijd zo. Daarin word ik bevestigd door het bladerend boekje dat aan uw programma VPRO Boeken vooraf gaat. Ik kom er namelijk tot twee keer toe het woord 'sigaret' in tegen. Het doet me deugd dat ook hierin blijkt dat er bij uw omroep nog altijd gezond word gedacht. Want waarom geen afschuwelijke foto's van verkeersslachtoffers op flessen alcoholica? En waarom nog altijd 130 rijden, terwijl 100 hard zat is en het aantal gevallen van longkanker onder aanwonenden van een drukke verkeersweg de pan uitrijst? En waarom nog nergens een campagne tegen vlees eten, dat toch gauw 20 procent van de broeikasgassen voor zijn rekening neemt? En waarom nergens verteld dat het lichaam zich van maximaal zes sigaretten op een dag volledig herstelt? En waarom worden sigaren ermee op één lijn gesteld, terwijl die niet geïnhaleerd worden? Geniet en rook, drink, rijd auto en eet vlees, met mate. Dat zou voor onze planeet een veel betere houding zijn dan het ene verketteren en het andere verbloemen.

WILLEM PAUWELUSSEN

Roessingh

De 'spellingscorrector' heeft ook in 'In den beginne was er radio' (VPRO Gids #44, p. 19) toegeslagen door het over professor Roestwijk te hebben, waar kennelijk dr. K.H. Roessingh bedoeld wordt. Deze merkwaardige verbastering heeft Roessingh niet verdiend. Hij was een verstandig en aimabel vrijzinnig theoloog, die ook na een eeuw nog altijd lezenswaardig en serieus te nemen is. 

TACO NOORMAN, ROTTERDAM

Tulp

Ik keek naar het recept van de tulpenbollen ('Drummen in de lucht', VPRO Gids #43, p. 90) en het drong niet tot mij door. ‘De tulp wordt van de schil ontdaan.’ Welke schil, het is toch een bloem? ‘En de wortelkrans weggesneden.' Wortelkrans? Bloempit eruit gewipt? Toen viel het kwartje, ik zal niet de enige geweest zijn. Een tulp is niet hetzelfde als een tulpenbol. Het is een tulpenbollenrecept en geen tulpenrecept.

OLIVIER HERMANS, AMSTELVEEN