VPRO Gids 45

9 november t/m 15 november
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Rushkoff

Douglas Rushkoff is duidelijk geen fan van Richard Dawkins ('De mens wikt, tech beschikt', VPRO Gids #42, p. 16): 'Als we overgeleverd zijn aan hardcore atheïsten als Dawkins, die zeggen dat we puur materie zijn, dan zijn we op weg naar iets heel gevaarlijks. Dan stellen we de weg open voor een totale verkrachting van de planeet, zonder compassie.' Kennelijk denkt Rushkoff, zoals meer gelovigen, dat alleen geloof in niet-materiële zaken ons een moreel kompas kan verschaffen, een standpunt dat door eeuwenlange religieuze wandaden jegens mens en natuur gelogenstraft wordt. Rushkoff heeft duidelijk geen kennisgenomen van het werk van Dawkins. Had hij dat wel gedaan, dan had hij geweten dat weinig mensen meer kennis van en liefde voor de natuur hebben dan Dawkins. Lees bijvoorbeeld The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution. Dawkins is een van de sterspelers van Team Human. Aangezien Rushkoff niet verder komt dan een obligate oproep om ‘gewoon menselijk te blijven’ mag hij blij zijn als hij op de bank mag zitten.

HUIB BOUWMAN, AMSTERDAM

Onverdraaglijk

De huidige popmuziek valt onder de noemer ‘moderne klassieken’. Met Martin Stadtfelds opmerking dat er helaas veel onverteerbaars tussen zit (‘Onverdraaglijke popmuziek, ‘VPRO Gids #42, p. 97), ben ik het helemaal eens, maar het overgrote deel is amuserend en veelbelovend.

NICO DE GROOT, OUDORP

Radio

Wat ik in het interview met media-expert Huub Wijfjes ('Radio overleeft alles', VPRO Gids # 44, p.14) naar aanleiding van zijn recent verschenen boek De radio, een cultuurgeschiedenis miste, was het grote belang dat dit medium had voor de politiek in het interbellum. Omdat de radio zo’n groot publiek wist te bereiken was de invloed ervan te vergelijken met die van sociale media als Twitter en Facebook. Zo maakte de Amerikaanse president Roosevelt er vrijwel iedere week gebruik van en wist hij met zijn ‘praatjes voor de haard’ tot in de huiskamer van de Amerikanen door te dringen. En ook Hitler liet zich in dat opzicht niet onbetuigd. Dankzij de radio kregen politici voor het eerst een stem en werden ze tot mensen van vlees en bloed gemaakt. In de politiek ging het niet langer alleen om het partijprogramma, maar vooral om de persoon van de politicus. Dat deze ontwikkeling tevens een groot gevaar met zich meebracht, laat zich gemakkelijk raden. Door zich rechtstreeks tot de bevolking te richten konden politici uitgroeien tot ware populisten die, buiten het parlement om, met een volksmandaat aan de macht proberen te komen.

ALBERT KORT, ’S-HEER HENDRIKSKINDEREN

m/v

De korte beschrijving in uw gids van het zeer interessante programma over de Bouschra School ('School-tv', VPRO Gids #43, p.74) vermeldt Nadia Bouras (m). Volgens mij moet dat
 (v) zijn.

DRS. MATHILDE VOORTMAN

Trekkerterreur (2)

Arjen Lubach ('Forum' #43) stelde niet het doel maar het middel van de klimaatactivisten en de boeren gelijk. Ik ben het volledig eens met het doel van de klimaatactivisten, maar zie geen heil in blokkadeacties. Mijn voorkeur gaat uit naar invloed uitoefenen middels politieke partijen. Maar misschien ben ik dom en VPRO-onwaardig.

MICHAEL WEIJ, VOORBURG

Herstel

Coauteur van Berlijn. Een gids door de hoofdstad van de DDR (VPRO Gids #43, p. 36 ) is niet Joop Visser maar Jaap Visser – red.