VPRO Gids 44

2 november t/m 8 november
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Stilzwijgen (2)

Ik zou willen opmerken dat de inval van de troepen van Generaal Franco en de daaropvolgende dictatuur ('Forum' #42), met alle misdaden als gevolg, plaatsvond als reactie op een uiterst misdadige en rampzalige periode ten tijde van de Spaanse Republiek. Talloze slachtoffers bij betogingen en rellen, vermoorde priesters en nonnen, vermoorde burgers door het regime, in brand gestoken kerken. Franco maakte daar een eind aan met zijn inval en de daarop volgende burgeroorlog, daarmee voorkomend dat Spanje een communistische volksrepubliek werd. Het middel werd daarmee erger dan de kwaal, maar het is wel zo eerlijk dit verband te leggen.

JOSEPH VAN DER MEER, SCHIEDAM

Onverdraaglijk

De huidige popmuziek valt onder de noemer 'moderne klassieken'. Met Martin Stadtfelds opmerking dat er helaas veel onverteerbaars tussen zit, ben ik het helemaal eens (VPRO Gids #42, p. 97, 'Onverdraaglijke popmuziek'). Maar het overgrote deel is amuserend en veelbelovend.

NICO DE GROOT, OUDORP

Houtbouw

Geweldig, de Tegenlicht-uitzending van 20 oktober jl. over houtbouwers en cross-laminated timber (CLT). Eindelijk een echte oplossing voor langdurige opslag van CO2. Als we het hout dat alleen al in onze eigen Nederlandse productiebossen groeit voor huizen en gebouwen gebruiken, zoals dat nu kan met de CLT-panelen, en consequent de gekapte bomen vervangen (en er natuurlijk nóg meer planten), dan hebben we een uitstekende duurzame manier gevonden om CO2 vast te leggen en slaan we twee vliegen in één klap. Ook als de funderingen nog van beton zijn, is dit al een enorme besparing op CO2 en stikstof in de cement- en betonproductie.

Bijkomend voordeel is dat je prefabhuizenfabrieken kunt opzetten en dat hooguit de assemblage nog weersafhankelijk zal zijn. Zoals architect Andrew Waugh weer eens benadrukte: bomen laten groeien is de beste en simpelste manier om CO2 op te slaan, zoals het al eonen lang gebeurt. Ik hoop van harte dat deze architecten – Andrew Waugh, Bjarne Mastenbroek, Marco Vermeulen en alle andere voortrekkers op het gebied van houtbouw – door de politiek en het publiek gehoord worden en veel bouwbedrijven en projectontwikkelaars zullen inspireren!

YOLANDA EVELEENS, MIDDENBEEMSTER

Geboortebeperking (2)

Bijzonder dat Jeroen Prent ('Forum' #43) een vraagteken plaatst bij te veel mensen op deze aarde. Ik dacht dat het onder wetenschappers al lang bekend is dat er ecologisch gezien maar ruimte is voor twee miljard aardbewoners. Daarbij uitgaande van het huidige levenspeil in het rijke Westen, iets waar iedereen toch naar streeft. Dat de zeespiegel stijgt is ook al vele jaren bekend, maar dit besef begint nu pas bij politiek en publiek door te dringen.

Zo gaat het ook met de overbevolkingsproblematiek. Ik zal ongetwijfeld beschuldigd worden van doemdenken, maar de wal zal het schip wel keren. Interessant is de vraag wanneer dit grote taboe eindelijk eens op de politieke agenda komt. Niet dat ik een oplossing verwacht, daarvoor is de biologische drang om zich voort te planten nu eenmaal te sterk. In 2050 zal het continent Afrika alleen al door twee miljard mensen bewoond worden. Vluchten kan niet meer.

JAN HERLING, BAARN

Gary Oldman

Bij het lezen van het artikel over Gary Oldman ('Sinister circus', VPRO Gids # 41, p. 20) moest ik onmiddellijk aan de film Bram Stoker's Dracula denken. Het was de eerste keer dat ik Gary Oldman op het witte doek zag en sindsdien is het voor mij zelfs onmogelijk om bij het horen van de naam Dracula, niet aan Gary Oldman te denken. Deze film uit 1992 van Francis Ford Coppala, met Gary Oldman in de hoofdrol, deed me bijna verlangen zelf naar Transsylvanië af te reizen. Mooier, authentieker en indringender heb ik Dracula nooit meer gezien. Dat dit 'toppertje' niet vermeld staat, vraagt dan ook om ingrijpen.

JOHANNA VAN SABBEN, ZUTPHEN