VPRO Gids 41

12 oktober t/m 18 oktober
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Four Horsemen (4)

Misschien mag ik nog even reageren op de kritiek geventileerd in ‘Forum’ #39 op mijn stukje over The Four Horsemen. Ook omdat het hier om twee veelvoorkomende misvattingen gaat. Zo vindt de heer Klaver dat ik Hitler geen atheïst mag noemen. Hij was immers religieus? Nee, hij was alleen veel sluwer dan Stalin en Mao, die alle religie wilden uitroeien. Hitler maakte religie namelijk onderdeel van zijn nazimoordmachine. Hij schiep de Deutsche Christen, een protestantse stroming die Jezus als een niet-Joodse blonde übermensch beleed. De echte kerk werd ondergronds gedreven en ging de Bekennende Kirche’ heten. De tweede misvatting is van de heer Korthof, die denkt dat christenen God als een soort ‘almachtige’ instantie zien. Dit godsbeeld komt echter niet uit de Bijbel maar uit de duim van filosofen. In de tijd van de Verlichting werd een aantal kerken gewijd aan de rationele cultus van l’ Être Suprême. Geheel conform het lot van kerken, koerden er echter al snel alleen duiven de litanie.

JEAN-JACQUES SUURMOND, VELSERBROEK

Four Horsemen (5)

In 'Forum' #39 vraagt de heer Gert Korthof zich af waarom een alwetende, algoede, almachtige God niet ingrijpt als mensen elkaar allerlei ellende aandoen. Het simpele antwoord is: God bestaat niet. Want: 1) een God die algoed is zal een wereld willen scheppen waarin geen ellende voorkomt, 2) een God die almachtig is kan een wereld scheppen waarin geen ellende voorkomt, 3) als God almachtig en algoed is, zal in de wereld geen ellende voorkomen. Ergo conclusio: God bestaat niet. Quod erat demonstrandum. Dit ontologische bewijs van het niet bestaan van een (christelijke) God is al heel lang bekend in de westerse filosofie.

G. DE JONG, JOPPE

Four Horsemen (slot)

Mijnheer, mevrouw, wat een ouwe koek beweren mensen over godsdienst. En dat komt als ultieme wijsheid over dit blok aan hun been, de christelijke godsdienst, in de VPRO Gids. Eigenlijk zeggen de briefschrijvers het zelf: mensen doen elkaar dit aan. Al eeuwenlang. Daarom zijn er in de loop van de eeuwen levensbeschouwelijke stromingen ontstaan die het geweten aanspreken, die dieper ingaan op de natuur van de mens, op het dagelijks leven, op de natuur, enzovoort. We mogen blij zijn als Europese landen het presteren om geen oorlog meer te voeren met elkaar. En zeg niet dat het deze generatie is die dit presteert. Er is door de vorige generaties , gelovig of niet, hard gewerkt om de afspraken daarover te ontwikkelen. Nu moeten wij ze toepassen. Het blijft moeilijk.

LAURENS EN EDITH TE POELE

Rectificatie

Bij het artikel ‘Betonbetrouwbaarheid’ (VPRO Gids #40, p. 32) is per abuis de eerste alinea weggevallen:

Drie seconden waren genoeg. Toeristen die bij vliegveld Eindhoven net de goede kant op keken, zagen een gloednieuwe parkeergarage instorten. De bovenste vloer brak, brokstukken vielen, kolommen knikten en zo zakte het gebouw als een kaartenhuis in elkaar. Een pand werd een ruïne en liet toeschouwers en bouwkundigen in verbijstering achter. Want hoe kon dit gebeuren? En wat als er mensen in hadden gestaan?