VPRO Gids 40

5 oktober t/m 11 oktober
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Het offer

Veel dank voor de aandacht rond Andrej Tarkovski in VPRO Gids #37. Zijn films maakten op mij als jonge kunstacademiestudent grote indruk. Ze gaven me het gevoel eindelijk een begrijpende vriend in de hoge en lage kunsten gevonden te hebben. Alleen het fotobijschrift (p. 20/21) klopt mijns inziens niet. Tarkovski is hier niet op de set van De spiegel, maar meet met zijn deskundig filmoog het licht voor zijn allerlaatste film, Het offer, die in Zweden werd gedraaid. De foto die jullie gebruiken is vlak voor zijn overlijden in 1986 genomen.

FRITS MARNIX WOUDSTRA, AMSTERDAM

Andalusië

Wat een ontroerend mooi programma heeft Stef Biemans gemaakt met Brieven aan Andalusië. Wat mij zo aanspreekt is dat hij via brieven vragen die hem bezighouden door de bevolking van Andalusië beantwoord probeert te krijgen. Het helpt hem om vat te krijgen op zijn eigen situatie, die van zijn gezin en die van zijn schoonouders. De manier waarop hij interviewt, ervaar ik als basaal, zonder opsmuk, zonder grootdoenerij, eerlijk en oprecht. Net zoals jaren geleden zijn programma’s over Nicaragua, en later over andere landen in Midden- en/of Zuid-Amerika. Grote complimenten. Ik ken Nicaragua een beetje, ben er enkele malen geweest en denk enigszins te kunnen begrijpen hoe het is om je land, dit land, achter te moeten laten. Ik wens Stef Biemans en zijn gezin, maar ook de inwoners van Nicaragua, heel veel kracht toe. Verlies de hoop niet dat het tij ooit zal keren.

MARIJE SCHEFFERS

Gelijkenis

Wat een treffende gelijkenis, die omslagtekening van VPRO Gids #38 en de portretfoto van Hugo Blom.

WIM VAN DER LEE , ZALTBOMMEL 

Boléro

Als Martin Kaaij in de Boléro van Ravel één melodie aanwijst ('Meedogenloos herhalen', VPRO Gids #38, p.59) zit hij er mijns inziens naast: het zijn er twee. Melodie A wordt na afloop en na twee maten rust direct herhaald (AA). Dan komt melodie B, die ook na afloop en na twee maten rust wordt herhaald (BB). Door die ingevoegde rustmaten zijn A en B van elkaar gescheiden en niet als eenheid te beschouwen. Die rustmaten zijn ook een belangrijk ingrediënt voor de opbouw van het spanningsverloop. Wat volgt is viermaal de groepering AABB, plus nog eenmaal A en eenmaal B; met in deze laatste B die plotselinge transpositie van het hele klankbeeld naar een terts hoger.

PIET VAN DER STEEN, TRICHT