VPRO Gids 31

3 augustus t/m 16 augustus
Pagina 6 - ‘Forum’
papier
6

Forum

Reacties op de inhoud van de VPRO Gids, VPRO-programma’s en andere mediazaken kunt u sturen naar forum@vpro.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Brieven kunnen worden geredigeerd c.q. ingekort. Over (niet-)plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Blote voeten

In 'Sandalisme' (VPRO Gids #29/30, p. 81) wordt gewag gemaakt van allerlei sandalendragers, onder wie, aan het einde van het artikel, een natuurfilmer met de voornaam Matto en de achternaam Barfuss. Prachtig! Je moet natuurlijk wel een beetje Italiaans en Duits kennen, maar de meeste VPRO-leden zullen daar vast geen moeite mee hebben.

OLE VAN LUYN

Oost en west (2)

Oost en west worden vaker verwisseld dan noord en zuid ('Forum' #29/30) omdat links en rechts vaker worden verwisseld dan boven en onder. 

GERARD GORIS, DE HOEF

Critici

In 'Hitlers vijanden' (VPRO Gids # 27/28, p. 105) worden Von Stauffenberg, Bonhoeffer en Niemöller 'criticasters van Hitler' genoemd. Dat doet deze dappere mannen groot onrecht. Volgens mijn Van Dale betekent criticaster 'onbillijk of onbevoegd recensent, syn. muggezifter, vitter'. Ik neem aan dat critici wordt bedoeld.

ROBERT BOGERS

Dierentuin (3)

Meneer Destrée beschouwt dierentuindieren als zielige gevangenen, hunkerend naar vrijheid ('Forum', #27/28). Maar dieren kennen het begrip vrijheid niet eens. En wat is vrijheid in de natuur? De meeste dieren zijn 
afhankelijk van en gebonden aan hun leefomgeving en kunnen helemaal niet gaan en staan waar ze zouden willen. Ze zijn voortdurend bezig hun voedsel bij elkaar te scharrelen. Daarbij moeten ze ook steeds op hun hoede zijn voor plotselinge aanvallen van predatoren en lopen ze de kans op een vaak akelige manier te worden afgemaakt. In de natuur worden ziekte en oude ouderdom meedogenloos afgestraft: oude en zieke dieren zijn makkelijk te grijpen prooien, evenals jonge dieren. Predatoren hebben weer de doorlopende zorg om voldoende prooien te bemachtigen. Ze kunnen zich geen mindere conditie veroorloven, want dan verhongeren ze mogelijk. In vergelijking hiermee hebben dierentuindieren een luxeleven met altijd voedsel in de buurt, geen kans op predatie en hulp bij ziekte en ouderdom. Als hun verblijf voldoende ruimte en afwisseling biedt, hebben ze niets te klagen.

JOAN SCHUKKING , AMSTERDAM

Mingle

Hugo Blom heeft het in zijn column (VPRO Gids #29/30) over een 'noviteit in relatieland': de mingle. Zoiets placht men altijd een scharrel te noemen. Niks noviteit!

MACHIEL DIKKER, AMSTERDAM

Bartók

De wereldpremière van Bartóks Tweede voolconcert was niet in Hilversum ('Geluidsbalans', VPRO Gids #29/30, p. 40), maar in het Concertgebouw in Amsterdam, met dirigent Willem Mengelberg. Het werd wel door 'Hilversum' uitgezonden.

PAUL VAN DEN HAM, VREELAND

Boeken

Wat een vreselijk iets om het programma Boeken te moeten missen. Lag dat aan de kijkcijfers? Op naar de stompzinnigheid! ‘Totdat geen oor meer hoort, geen oog meer ziet.’

WILLY DE BOO