In 2016 procedeerde Jackson Women’s Health Organisation nog voor het recht op abortus maar de staat Mississippi won en ook deze kliniek moest sluiten.

Alabama, Idaho, Missouri, Tennessee. Het zijn slechts vier van de in totaal veertien Amerikaanse staten waar abortus verboden is. In nog eens zeven staten gelden strenge wetten die het recht op abortus inperken. Zo is abortus in Arizona verboden als je langer dan vijftien weken zwanger bent en in South Carolina al vanaf zes weken.

Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni 2022 het arrest Roe v. Wade verwierp, mag elke individuele staat zelf bepalen of hij abortus strafbaar stelt of niet. Die beslissing kwam tot stand aan de hand van een rechtszaak tussen de staat Mississippi en Jackson Women’s Health Organisation (JWHO), die in 2018 van start ging.

In dat jaar had de wetgevende macht van Mississippi een wet aangenomen die bijna alle abortussen na vijftien weken zwangerschap verbood. Dat is ver vóór het moment dat de foetus buiten het lichaam zou kunnen overleven; zo rond de 24 weken. JWHO, op dat moment de laatst overgebleven abortuskliniek van Mississippi, beargumenteerde daarop dat de zogenoemde Gestational Age Act niet in overeenstemming was met de Amerikaanse grondwet.

In juni 2022 oordeelde het Hooggerechtshof echter dat er helemaal geen grondwettelijk recht op abortus bestond. De staat Mississippi werd in het gelijk gesteld en Roe v. Wade werd teruggedraaid. Bijna een halve eeuw lang was abortus een grondrecht geweest in de Verenigde Staten. Nu was het dat niet meer. Op 6 juli 2022 sloot JWHO zijn deuren – een dag voordat de staat Mississippi abortus officieel illegaal verklaarde.

Maar toen regisseur Maisie Crow deze documentaire over JWHO maakte, was het 2016, en was het zogenoemde Pink House van Jackson nog gewoon open. Niet zonder slag of stoot weliswaar, maar open. Jackson neemt je mee naar het Mississippi van zeven jaar geleden, toen de staat in elk geval nog één abortuskliniek telde. Vandaag heeft die er geen meer.  

Jackson

vrijdag 1 december

NPO 2 Extra 20.30-22.00

de nieuwste documentairetips in je mailbox?