Trailer: Snuf de hond in oorlogstijd van Steven de Jong