Trailer: Annie Leibovitz - Life Through a Lens van Barbara Leibovitz