Stimuleringsmaatregel Filmfonds in trek

Al tien miljoen euro aangevraagd sinds start in mei

Het Nederlands Filmfonds heeft al 37 aanvragen binnen gekregen voor de nieuwe financieringsregeling die het in mei lanceerde. Voor de eerste aanvraagronde is er door de filmbedrijven in totaal tien miljoen euro aangevraagd.

Het Nederlands Filmfonds kan voor de eerste ronde 9,7 miljoen euro uitdelen. Per jaar heeft het Filmfonds een budget van twintig miljoen euro tot haar beschikking. Onder de aanvragen bevinden zich zowel speelfilm- als documentaire projecten en zowel Nederlandse producties als internationale coproducties. De komende weken zullen de aanvragen beoordeeld worden.

Door de maatregel kunnen filmproducties 30 procent van hun kosten terugvragen als deze in Nederland zijn uitgegeven. Jonathan Mees, hoofd communicatie van het Filmfonds legt uit: ‘Over de gehele wereld bestaan dergelijke stimuleringsmaatregelen die de productie en postproductie van films in hun land of regio aantrekkelijk maken. Met de nieuwe Nederlandse maatregel kunnen Nederlandse filmbedrijven weer op basis van gelijkwaardigheid concurreren met hun buitenlandse collega’s en wordt Nederland weer aantrekkelijk voor buitenlandse producenten om hier hun productie of postproductie te laten plaatsvinden. Zonder de maatregel zouden deze films niet of slechts voor een beperkt deel hun bestedingen in Nederland doen.’

Eind vorig jaar besloot het kabinet tot het invoeren van de stimuleringsmaatregel.